Aktualizacja naszego Regulaminu wejdzie w życie 26 lipca 2022 r. Podgląd zaktualizowanej wersji jest dostępny tutaj.

Firma Facebook nazywa się teraz Meta. Zaktualizowaliśmy nasz Regulamin, Zasady dotyczące danych oraz Zasady dotyczące plików cookie, aby odzwierciedlić nową nazwę 4 stycznia 2022 r. Mimo że nazwa naszej firmy się zmieniła, w dalszym ciągu zamierzamy oferować te same produkty, włącznie z aplikacją Facebook od firmy Meta. Nasze Zasady dotyczące danych oraz Regulamin nadal obowiązują i zmiana nazwy nie ma wpływu na to, jak wykorzystujemy lub udostępniamy dane. Dowiedz się więcej na temat firmy Meta i naszej wizji metawersum.

RegulaminMeta tworzy technologie i usługi, które umożliwiają użytkownikom nawiązywanie kontaktów, budowanie społeczności oraz rozwijanie działalności. Niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania przez użytkownika z Facebooka, Messengera oraz innych oferowanych przez nas produktów, funkcji, aplikacji, usług, technologii i oprogramowania (dalej Produktów firmy Meta lub Produktów), z wyjątkiem sytuacji, w których wyraźnie stwierdzimy, że zastosowanie mają odrębne postanowienia (a nie niniejszy Regulamin). Produkty te dostarcza użytkownikom Meta Platforms, Inc.

Nie pobieramy opłat za korzystanie z Facebooka ani innych produktów i usług objętych niniejszym Regulaminem. Zamiast tego firmy i organizacje płacą nam za wyświetlanie reklam ich produktów i usług. Korzystając z naszych Produktów, użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie mu reklam, które naszym zdaniem będą dla niego interesujące. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, aby określić, które reklamy mu pokazać.

Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników reklamodawcom ani nie udostępniamy reklamodawcom informacji, które umożliwiają bezpośrednią identyfikację użytkowników (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail czy inne dane kontaktowe) bez wyraźnej zgody użytkowników. Zamiast tego reklamodawcy mogą nam powiedzieć, jakiego rodzaju odbiorcom chcą pokazać swoje reklamy i wyświetlimy te reklamy osobom, które mogą być nimi zainteresowane. Przekazujemy reklamodawcom raporty dotyczące skuteczności reklam, dzięki którym łatwiej mogą zrozumieć, jak odbiorcy reagują na ich treści. Więcej informacji zawiera sekcja 2 poniżej.

Nasze Zasady dotyczące danych wyjaśniają, jak gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w celu określenia pewnych reklam, które użytkownicy oglądają i jak świadczymy wszystkie inne opisane poniżej usługi. Użytkownik może też w dowolnym momencie przejść do ustawień, aby zweryfikować opcje do wyboru w kwestii sposobu wykorzystywania jego danych.

1. Świadczone przez nas usługi

Nasza misja polega na umożliwianiu ludziom budowania społeczności i zbliżaniu ich do siebie. W ramach realizacji tej misji dostarczamy użytkownikowi Produkty i usługi opisane poniżej:
Dajemy użytkownikowi możliwość korzystania z nich w sposób spersonalizowany:
Użytkownik korzysta z Facebooka w sposób unikatowy: począwszy od postów, relacji, wydarzeń, reklam i innych treści wyświetlanych w Aktualnościach lub na naszej platformie wideo, po obserwowane strony na Facebooku oraz inne funkcje, z których użytkownik może korzystać, takie jak Najpopularniejsze, Marketplace Facebooka czy wyszukiwanie. Wykorzystujemy posiadane dane – na przykład na temat nawiązywanych kontaktów, dokonywanych wyborów lub wybieranych ustawień oraz udostępnianych treści i działań dokonywanych w naszych Produktach i poza nimi – aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z nich w sposób spersonalizowany.
Łączymy użytkownika z osobami i organizacjami, na których mu zależy:
Pomagamy użytkownikowi w znajdowaniu i nawiązywaniu kontaktu z osobami, grupami, firmami, organizacjami i innymi osobami, na których mu zależy we wszystkich Produktach firmy Meta, z których korzysta. Wykorzystujemy posiadane dane, by dawać użytkownikowi i innym sugestie – np. wskazywać grupy, do których mogą dołączyć, wydarzenia, w których mogą wziąć udział, strony na Facebooku, które mogą obserwować lub którym mogą wysłać wiadomość, programy, które mogą obejrzeć czy osoby, z którymi mogą zechcieć zawrzeć znajomość. Silniejsze więzi to lepsze społeczności i jesteśmy przekonani, że nasze usługi są najbardziej przydatne wówczas, gdy ludzie nawiązują znajomości z innymi ludźmi, grupami i organizacjami, na których im zależy.
Dajemy użytkownikowi możliwości wyrażania swoich poglądów i poruszania spraw, które są dla niego ważne:
Facebook daje wiele możliwości wyrażenia siebie i rozmowy ze znajomymi, rodziną i innymi osobami o tym, co dla użytkownika ważne – na przykład poprzez udostępnianie zmian statusu, zdjęć, filmów i relacji we wszystkich Produktach firmy Meta, z których użytkownik korzysta, przesyłanie wiadomości znajomym, tworzenie wydarzeń lub grup lub dodawanie materiałów do profilu. Opracowaliśmy też i wciąż opracowujemy nowe sposoby wykorzystywania przez ludzi technologii, np. rzeczywistości rozszerzonej czy filmów 360, aby umożliwić im tworzenie i udostępnianie bardziej interesujących i wyrazistych treści w Produktach firmy Meta.
Pomagamy użytkownikowi odkrywać treści, produkty i usługi, które mogą go zainteresować:
Pokazujemy użytkownikom reklamy, oferty i inne sponsorowane materiały, aby łatwiej im było znaleźć treści, produkty i usługi oferowane przez wiele firm i organizacji korzystających z serwisu Facebook i innych Produktów firmy Meta. Wyjaśniamy to bardziej szczegółowo w sekcji 2 poniżej.
Zwalczamy przypadki szkodliwego działania oraz chronimy i wspieramy naszą społeczność:
Ludzie będą tworzyć społeczność w Produktach firmy Meta tylko wówczas, gdy czują się bezpieczni. Zatrudniamy specjalne zespoły na całym świecie i opracowujemy zaawansowane systemy techniczne w celu wykrywania przypadków niewłaściwego korzystania z naszych Produktów, szkodliwego działania w stosunku do innych osób oraz sytuacji, w których możemy pomóc we wspieraniu lub ochronie naszej społeczności. Jeżeli dowiemy się o tego typu treściach lub działaniach, podejmiemy odpowiednie kroki – na przykład zaproponujemy pomoc, usuniemy treść, usuniemy lub ograniczymy dostęp do określonych funkcji, zablokujemy konto lub powiadomimy organy ścigania. Udostępniamy dane pozostałym firmom należącym do Meta w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykorzystywania naszych produktów lub szkodliwego działania przez osobę korzystającą z naszych Produktów.
Wykorzystujemy i opracowujemy zaawansowane technologie w celu świadczenia bezpiecznych i funkcjonalnych usług każdemu:
Wykorzystujemy i opracowujemy zaawansowane technologie – takie jak sztuczna inteligencja, systemy maszynowego uczenia się i rozszerzona rzeczywistość – aby ludzie mogli bezpiecznie korzystać z naszych Produktów niezależnie od fizycznych możliwości czy położenia geograficznego. Takie technologie pomagają np. osobom z wadami wzroku dowiedzieć się, co lub kto jest na zdjęciach lub w filmach udostępnianych na Facebooku lub Instagramie. Tworzymy też rozbudowane sieci i technologie komunikacyjne, aby umożliwić większej liczbie osób połączenie się z Internetem w miejscach o ograniczonym zasięgu. Opracowujemy także zautomatyzowane systemy mające na celu poprawę naszej zdolności wykrywania i usuwania działań niebezpiecznych i naruszających zasady, które mogą zaszkodzić naszej społeczności oraz integralności naszych Produktów.
Badamy możliwości ulepszania naszych usług:
Prowadzimy badania w celu opracowywania, sprawdzania i ulepszania naszych Produktów. Zalicza się do tego analiza danych, które posiadamy na temat naszych użytkowników oraz poznanie sposobu wykorzystywania danych Produktów przez użytkowników, na przykład poprzez prowadzenie analiz i testów oraz rozwiązywanie problemów z nowymi funkcjami. Nasze Zasady dotyczące danych wyjaśniają, jak wykorzystujemy dane w celu wspierania tych badań do opracowywania i ulepszania naszych usług.
zapewnianie spójnych i sprawnych sposobów korzystania z Produktów firm Meta:
Nasze Produkty pomagają użytkownikowi w wyszukiwaniu i nawiązywaniu znajomości z ludźmi, grupami, firmami, organizacjami i innymi, którzy są dla nich istotni. Tworzymy nasze systemy tak, aby sposób ich obsługi był spójny i sprawny w różnych Produktach firm Meta, z których użytkownik korzysta. Na przykład wykorzystujemy dane o osobach, którymi użytkownik interesuje się na Facebooku, aby ułatwić mu nawiązanie z nimi kontaktu w serwisie Instagram lub Messenger oraz umożliwiamy użytkownikom komunikację z firmą obserwowaną na Facebooku za pośrednictwem Messengera.
Umożliwiamy globalny dostęp do naszych usług:
Abyśmy mogli obsługiwać nasz serwis w wymiarze globalnym, konieczne jest przechowywanie i dystrybuowanie treści i danych w centrach danych i systemach na całym świecie, w tym poza krajem zamieszkania Użytkownika. Taka infrastruktura jest obsługiwana lub kontrolowana przez Meta Platforms, Inc., Meta Platforms Ireland Limited lub ich podmioty powiązane.

2. Sposób finansowania naszych usług

Zamiast płacić za korzystanie z Facebooka oraz innych produktów i usług, które oferujemy, poprzez korzystanie z produktów Facebooka objętych niniejszym Regulaminem użytkownik zgadza się na to, by Facebook wyświetlał mu reklamy, za których promocję w Produktach firm Facebooka i poza nimi płacą nam firmy i organizacje. Wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, takie jak informacje o ich aktywności i zainteresowaniach, w celu wyświetlania użytkownikom reklam, które są dla nich bardziej interesujące.
Ochrona prywatności użytkowników serwisu jest kluczowym elementem funkcjonowania naszego systemu reklam. Pozwala nam to wyświetlać użytkownikom trafne i przydatne reklamy bez udostępniania reklamodawcom informacji na ich temat. Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników. Pozwalamy reklamodawcom na przekazywanie nam takich informacji jak ich cel biznesowy oraz rodzaj grupy odbiorców, którym chcą wyświetlić reklamy (na przykład osoby w wieku 18-35 lat, które lubią jazdę rowerem). Następnie wyświetlamy ich reklamę osobom, które mogą być nią zainteresowane.
Przekazujemy też reklamodawcom raporty dotyczące skuteczności reklam, dzięki którym łatwiej będzie im się zorientować, jak odbiorcy reagują na ich treści na Facebooku i poza nim. Na przykład dostarczamy reklamodawcom ogólnych informacji demograficznych oraz informacji o zainteresowaniach (na przykład o tym, że reklama była wyświetlana przez kobietę w wielu od 25 do 34 lat, która mieszka w Madrycie i interesuje się informatyką), aby ułatwić im zrozumienie ich odbiorców. Nie udostępniamy informacji, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika (takich jak imię i nazwisko czy adres e-mail, które umożliwiają kontakt z użytkownikiem lub określenie kim jest) bez wyraźnej zgody użytkownika. Więcej informacji o działaniu reklam na Facebooku znajdziesz tutaj.
Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w celu świadczenia im usług opisanych powyżej. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane użytkowników można znaleźć w Zasadach dotyczących danych. Masz kontrolę nad rodzajami oglądanych reklam i reklamodawców, a także nad informacjami, na podstawie których dobieramy dla Ciebie reklamy. Więcej informacji.

3. Zobowiązania użytkownika na rzecz Facebooka i naszej społeczności

Świadczymy wspomniane usługi na rzecz użytkownika i innych osób w ramach realizacji naszej misji. W zamian za to użytkownik bierze na siebie następujące zobowiązania:
1. Kto może korzystać z Facebooka
Nasza społeczność jest bezpieczniejsza i bardziej odpowiedzialna, kiedy za komentarzami i działaniami stoją prawdziwe osoby. Dlatego wymagamy od użytkownika:
 • posługiwania się imieniem i nazwiskiem, których używa na co dzień;
 • podawania dokładnych informacji na swój temat;
 • tworzenia tylko jednego konta (własnego) i używania osi czasu do własnych celów;
 • nieudostępniania hasła, nieumożliwiania innym korzystania z własnego konta na Facebooku i nieprzenoszenia (bez naszej zgody) własnego konta na Facebooku na inną osobę .
Staramy się, by Facebook był dostępny dla wszystkich, ale nie mogą z niego korzystać:
 • Osoby poniżej 13 roku życia;
 • osoby skazane za przestępstwa seksualne;
 • osoby, których konto uprzednio zablokowaliśmy z powodu naruszenia naszego regulaminu lub zasad;
 • osoby mające zakaz otrzymywania naszych produktów, usług lub oprogramowania na mocy obowiązujących przepisów.
2. Co można udostępniać i robić w Produktach firmy Meta
Chcemy, aby ludzie korzystali z Produktów firmy Meta w celu wyrażania siebie i udostępniania treści, które są dla nich ważne, ale nie kosztem bezpieczeństwa i komfortu innych osób czy integralności społeczności. Użytkownik zatem zobowiązuje się nie angażować w czynności opisane poniżej (ani nie ułatwiać innym i nie wspierać innych w podejmowaniu takich czynności):
 1. Użytkownik nie może wykorzystywać naszych Produktów do wykonywania czynności ani udostępniania treści, które:
  • naruszają niniejszy Regulamin, Standardy społeczności Facebooka oraz pozostałe regulaminy i zasady mające zastosowanie do korzystania przez użytkownika z naszych Produktów;
  • są niezgodne z prawem, wprowadzające w błąd, dyskryminujące lub oszukańcze;
  • naruszają prawa innej osoby, w tym jej prawa własności intelektualnej.
 2. Użytkownik nie może wysyłać wirusów czy złośliwego kodu ani podejmować działań, które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie czy pogorszyć wygląd naszych produktów.
 3. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu ani gromadzić danych z naszych produktów sposobem zautomatyzowanym (bez naszej uprzedniej zgody) ani próbować uzyskiwać dostęp do danych, do których nie pozyskał zgody na dostęp.
Możemy usunąć lub ograniczyć dostęp do treści, które naruszają powyższe postanowienia.
Jeżeli usuniemy treści udostępnione przez użytkownika z powodu naruszenia Standardów społeczności Facebooka, powiadomimy o tym użytkownika i powiemy mu, jakie ma możliwości wnioskowania o kolejną weryfikację, chyba że dopuści się poważnego i uporczywego naruszenia niniejszego Regulaminu lub gdy takie postępowanie może narazić nas lub inne osoby na odpowiedzialność prawną, zaszkodzić naszej społeczności użytkowników, zagrozić lub naruszyć integralność lub działanie którejkolwiek z naszych usług, systemów lub produktów, w przypadku gdy mamy ograniczenia techniczne lub gdy mamy prawny zakaz takiego postępowania.
W ramach wspierania naszej społeczności zachęcamy użytkowników do zgłaszania treści lub zachowań, które, zdaniem użytkowników, naruszają ich prawa (w tym prawa własności intelektualnej) lub nasz i zasady.
Możemy też usunąć lub ograniczyć dostęp do zawartości, usług lub informacji użytkownika, jeśli uznamy to za rozsądnie niezbędne w celu uniknięcia konsekwencji prawnych ze strony firmy Meta.
3. Pozwolenia udzielone nam przez użytkowników
Potrzebujemy określonych pozwoleń od użytkowników, aby świadczyć nasze usługi:
 1. Zgoda na wykorzystywanie treści tworzonych i udostępnianych przez użytkownika: Niektóre z udostępnianych lub przesyłanych treści, np. zdjęcia lub filmy, mogą być chronione prawami własności intelektualnej.
  Użytkownik posiada prawa własności intelektualnej (prawa autorskie lub znaki towarowe) do wszelkich treści, które tworzy lub udostępnia na Facebooku lub w innych Produktach firm Meta, z których korzysta. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie pozbawia użytkownika praw do jego własnych treści. Użytkownik może udostępniać swoje treści dowolnej osobie i w dowolnym momencie.
  Jednakże abyśmy mogli świadczyć nasze usługi, potrzebujemy od użytkownika określonych pozwoleń prawnych ( dalej jako „licencja”) na korzystanie z tych treści. Służy to wyłącznie świadczeniu i ulepszaniu naszych Produktów i usług zgodnie z opisem w sekcji 1 powyżej.
  Szczególnie w przypadku udostępniania, publikacji lub przesyłania treści objętych prawami własności intelektualnej w naszych Produktach lub w powiązaniu z nimi, użytkownik udziela nam licencji niewyłącznej, przenoszalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej i globalnej do korzystania, wykorzystywania, rozpowszechniania, modyfikowania, uruchamiania, zwielokrotniania, publicznego odtwarzanie lub wyświetlania, tłumaczenia i wykonywanie praw zależnych (zgodnie z wybranymi przez użytkownika ustawieniami prywatności i aplikacji). Oznacza to na przykład, że udostępniając zdjęcie na Facebooku, użytkownik udziela nam zgody na przechowywanie, kopiowanie i udostępnianie go innym użytkownikom (w tym przypadku też zgodnie z ustawieniami swojego konta), np. dostawcom usług obsługującym nasz serwis lub inne produkty firmy Meta, z których użytkownik korzysta. Licencja wygaśnie w momencie usunięcia treści użytkownika z naszych systemów.
  Użytkownik może usunąć poszczególne elementy treści lub wszystkie treści jednocześnie, usuwając swoje konto. Więcej informacji na temat usuwania konta. Przed usunięciem konta użytkownik może pobrać kopię swoich danych w dowolnym momencie.
  Po usunięciu treści nie będą już widoczne dla innych użytkowników, jednakże mogą nadal być obecne w innym miejscu w naszych systemach, w przypadku gdy:
  • gdy niemożliwe jest ich natychmiastowe usunięcie z powodu ograniczeń technicznych (w którym to przypadku treści zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 90 dni od ich usunięcia przez Użytkownika);
  • gdy treści Użytkownika zostały wykorzystane przez inne osoby zgodnie z licencją i osoby te ich nie usunęły (w którym to przypadku licencja obowiązuje do momentu usunięcia treści); lub
  • gdy natychmiastowe usunięcie treści ograniczyłoby naszą możliwość:
   • zbadania i stwierdzenia działalności niezgodnej z prawem lub naruszenia naszych regulaminów i zasad (na przykład stwierdzenia lub zbadania niewłaściwego korzystania z naszych produktów lub systemów);
   • wypełnienia obowiązku prawnego, takiego jak zachowanie dowodów; lub
   • wykonania żądania organu sądowego lub administracyjnego, organu ścigania lub administracji publicznej;
 2. w którym to przypadku treści zostaną zachowane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, do których zostały zachowane (dokładny czas trwania będzie określany indywidualnie).
  W każdym z powyższych przypadków licencja będzie obowiązywała do momentu całkowitego usunięcia treści.
 3. Zgoda na wykorzystanie imienia i nazwiska użytkownika, jego zdjęcia profilowego oraz informacji o działaniach podejmowanych w stosunku do reklam i treści sponsorowanych: Użytkownik udziela nam zgody na wykorzystywanie bez żadnego wynagrodzenia jego imienia i nazwiska i zdjęcia profilowego oraz informacji o działaniach podejmowanych przez niego na Facebooku w reklamach, ofertach i innych sponsorowanych treściach, które wyświetlamy w naszych produktach lub w związku z nimi. Na przykład możemy pokazać znajomym użytkownika, że jest on zainteresowany reklamowanym wydarzeniem lub polubił stronę na Facebooku stworzoną przez właściciela marki, który zapłacił nam za wyświetlanie jego reklam na Facebooku. Tego rodzaju reklamy mogą oglądać tylko osoby, które uzyskały zgodę Użytkownika na wyświetlanie działań podejmowanych przez niego w Produktach firmy Meta. Więcej informacji na temat ustawień i preferencji dotyczących reklam.
 4. Zgoda na aktualizację oprogramowania wykorzystywanego lub pobieranego przez użytkownika: Jeżeli użytkownik pobierze nasze oprogramowanie lub z niego korzysta, udziela nam zgody na pobieranie i instalowanie dostępnych aktualizacji oprogramowania.
4. Ograniczenia w zakresie korzystania z naszych praw własności intelektualnej
Jeżeli użytkownik wykorzystuje treści objęte prawami własności intelektualnej, które posiadamy i udostępniamy w naszych Produktach (na przykład dostarczane przez nas obrazy, projekty, filmy lub dźwięki, które użytkownik dodaje do tworzonych lub udostępnianych przez siebie treści na Facebooku), zachowujemy wszelkie prawa do tych treści (lecz nie do treści użytkownika). Użytkownik może jedynie wykorzystywać nasze prawa autorskie lub znaki towarowe (lub podobne oznaczenia), jeżeli ich używanie zostało bezpośrednio dopuszczone w naszych wytycznych dotyczących wykorzystania marki lub wydanym przez nas zezwoleniu pisemnym. W celu modyfikacji, tworzenia utworów pochodnych, dekompilacji lub innej próby uzyskania od nas kodu źródłowego wymagana jest nasza pisemna zgoda (lub zezwolenie w ramach licencji open source).

4. Dodatkowe postanowienia

1. Aktualizacja naszego Regulaminu
Nieustannie doskonalimy nasze usługi i opracowujemy nowe funkcje, aby oferować naszym użytkownikom i społeczności lepsze Produkty. W związku z tym możemy co jakiś czas aktualizować Regulamin, tak aby należycie odzwierciedlał nasze usługi i praktyki. W razie braku innych wymogów prawnych powiadomimy użytkownika przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu i damy mu szansę na zapoznanie się z nimi zanim wejdą one w życie. Gdy zaktualizowany Regulamin zacznie obowiązywać, będzie on wiążący dla użytkownika w przypadku dalszego korzystania z naszych Produktów.
Mamy nadzieję, że użytkownik będzie nadal korzystał z naszych Produktów; jednakże jeżeli nie zaakceptuje zaktualizowanego Regulaminu i nie będzie już chciał należeć do społeczności Facebooka, może w każdej chwili usunąć swoje konto.
2. Zawieszenie lub zamknięcie konta
Chcemy, aby Facebook był miejscem, w którym użytkownicy czują się dobrze i mogą bezpiecznie wyrażać siebie oraz dzielić się przemyśleniami i pomysłami.
W razie stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się wyraźnego, poważnego lub uporczywego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu lub naszych zasad, w tym w szczególności naszych Standardów społeczności, możemy zawiesić lub trwale zablokować użytkownikowi dostęp do jego konta. Możemy też zawiesić lub wyłączyć konto użytkownika w przypadku uporczywego naruszania przez niego praw własności intelektualnej innych osób lub jeżeli ciąży na nas taki obowiązek prawny.
Jeżeli podejmiemy takie działania, powiadomimy o tym użytkownika i powiemy mu, jakie ma możliwości wnioskowania o weryfikację, chyba że takie postępowanie może narazić nas lub inne osoby na odpowiedzialność prawną, zaszkodzić naszej społeczności użytkowników, zagrozić lub naruszyć integralność lub działanie którejkolwiek z naszych usług, systemów lub Produktów albo w przypadku, gdy mamy ograniczenia techniczne lub gdy mamy prawny zakaz takiego postępowania.
Więcej informacji na temat tego, co użytkownik może zrobić w przypadku zablokowania konta i jak może się z nami skontaktować, jeżeli uważa, że zablokowaliśmy jego konto przez pomyłkę.
Jeżeli użytkownik usunie konto lub my je zamkniemy, niniejszy Regulamin przestaje obowiązywać jako umowa pomiędzy nami a użytkownikiem, jednakże następujące postanowienia zachowują ważność: 3, 4.2-4.5.
3. Ograniczenia w zakresie odpowiedzialności
Bardzo staramy się dostarczać możliwie najlepsze produkty oraz określać jasne wytyczne dla każdego, kto z nich korzysta. Nasze Produkty są jednak dostarczane w stanie „znanym użytkownikowi” i nie gwarantujemy, że zawsze będą bezpieczne, pewne i niewadliwe oraz że będą działać bez zakłóceń, opóźnień czy niedoskonałości. O ile dopuszcza to prawo, WYŁĄCZAMY RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRAWA WŁASNOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI PRAW. Nie mamy kontroli nad działaniami i wypowiedziami ludzi i innych podmiotów, nie kierujemy nimi i nie odpowiadamy za ich działania ani zachowanie (zarówno w sieci jak i poza nią) ani za żadne treści, które udostępniają (w tym treści o charakterze obraźliwym, niestosownym, obscenicznym, bezprawnym i inne budzące zastrzeżenia treści).
Nie możemy przewidzieć, kiedy mogą się pojawić problemy z naszymi produktami. W związku z tym nasza odpowiedzialność jest ograniczona w maksymalnym dozwolonym przez stosowne przepisy zakresie i w żadnym wypadku nie ponosimy wobec użytkownika odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone zyski, przychody, informacje czy dane ani też za żadne szkody wtórne, szczególne, pośrednie ani przypadkowe, ani też nie ciąży na nas obowiązek wypłaty odszkodowania o charakterze sankcyjnym bądź odszkodowania z nawiązką, wynikające z niniejszego Regulaminu lub produktów Facebooka bądź z nimi związane, nawet jeżeli poinformowano nas o możliwości powstania takich szkód. Nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszego Regulaminu lub korzystania z Produktów Facebooka lub z tym związana nie przekracza kwoty 100 USD lub kwoty, którą użytkownik zapłacił firmie Facebook w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, w zależności od tego, która z kwot jest wyższa.
4. Spory
Staramy się ustanawiać jasne zasady, aby ograniczać liczbę sporów z użytkownikami oraz ewentualnie całkowicie ich unikać. Jeżeli jednak dojdzie do sporu, dobrze jest wiedzieć od razu, gdzie można go rozstrzygnąć i jakie przepisy będą miały zastosowanie.
Użytkownik wyraża zgodę na to, aby dowolne roszczenie, podstawa powództwa czy spór między użytkownikiem a nami, wynikające z niniejszego Regulaminu lub z nim związane były rozstrzygane wyłącznie w sądzie okręgowym Północnego Dystryktu Kalifornii lub w sądzie stanowym hrabstwa San Mateo. Użytkownik również wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji każdego z tych sądów w zakresie dochodzenia takiego roszczenia oraz że niniejszy Regulamin oraz wszelkie roszczenia podlegają przepisom stanu Kalifornia bez względu na przepisy prawa kolizyjnego.
5. Pozostałe postanowienia
 1. Niniejszy Regulamin (dawniej zwany Oświadczeniem dotyczącym praw i obowiązków) stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Facebook Inc. w odniesieniu do korzystania przez użytkownika z naszych produktów. Zastępuje on wszelkie wcześniejsze porozumienia.
 2. Niektóre z oferowanych przez nas Produktów podlegają też warunkom uzupełniającym. Jeżeli użytkownik korzysta z tych Produktów, warunki uzupełniające zostaną mu udostępnione i będą stanowiły element naszej umowy z użytkownikiem. Jeżeli na przykład użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Produktów lub korzysta z nich do celów handlowych lub biznesowych, takich jak zakup reklam, sprzedaż produktów, rozwój aplikacji, zarządzanie grupą lub stroną swojej firmy lub też korzystanie z naszych usług pomiarowych, przyjmuje nasze Warunki handlowe. Publikacja lub udostępnianie treści zawierających muzykę wymaga akceptacji naszych Zasad dotyczących muzyki. W razie kolizji pomiędzy jakimikolwiek warunkami uzupełniającymi a niniejszym Regulaminem, warunki uzupełniające obowiązują w zakresie, którego dotyczy niezgodność.
 3. W razie stwierdzenia niewykonalności jakiegokolwiek zapisu niniejszego Regulaminu, pozostałe zapisy zachowują pełną moc obowiązującą. Niemożność wyegzekwowania dowolnego postanowienia Regulaminu nie jest uznawana za uchylenie takiego postanowienia. Każda zmiana lub uchylenie dowolnego postanowienia niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej i naszego podpisu.
 4. Zabronione jest przenoszenie jakichkolwiek z praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na inne osoby bez naszej zgody.
 5. Użytkownik może wskazać osobę (zwaną opiekunem konta), która będzie zarządzała jego kontem, gdy uzyska ono status „In memoriam”. O ujawnienie treści z konta użytkownika, które uzyskało status „In memoriam”, może ubiegać się tylko opiekun konta lub osoba wskazana przez użytkownika w ważnym testamencie lub innym dokumencie tego typu, w którym użytkownik wyraził wyraźną wolę ujawnienia treści na wypadek jego śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych.
 6. Niniejszy Regulamin nie daje żadnych praw podmiotom trzecim. Wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać przez nas swobodnie przeniesione w przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży aktywów albo czynności prawnej lub innej.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w pewnych okolicznościach możemy zmienić nazwę użytkownika dla jego konta (na przykład gdy inna osoba zgłosi do niej prawa lub gdy nazwa ta okaże się niezwiązana z imieniem i nazwiskiem, jakimi użytkownik posługuje się na co dzień.
 8. Zawsze zachęcamy użytkowników do przesyłania opinii i innych sugestii dotyczących naszych produktów i usług. Należy jednakże pamiętać, że możemy je wykorzystywać bez żadnych ograniczeń czy obowiązku wypłaty wynagrodzenia użytkownikom i nie ciąży na nas zobowiązanie do zachowania ich w poufności.
 9. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikom.

5. Pozostałe regulaminy i zasady, jakie mogą mieć zastosowanie do użytkownika

 • Standardy społeczności: Są to wytyczne opisujące nasze standardy dotyczące treści publikowanych przez użytkownika i jego aktywności na Facebooku i w innych Produktach firmy Meta.
 • Warunki handlowe: Warunki te mają zastosowanie również wtedy, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Produktów lub korzysta z nich w dowolnym celu handlowym lub biznesowym, w tym do reklamy, obsługi aplikacji na naszej platformie, korzystania z naszych usług pomiarowych, zarządzania grupą lub stroną firmy czy sprzedaży towarów lub usług.
 • Zasady zamieszczania reklam na Facebooku: Zasady te określają rodzaje treści reklamowych dopuszczanych przez partnerów reklamujących się w Produktach firmy Meta.
 • Warunki korzystania z samoobsługowego systemu reklam: Są to warunki dotyczące tworzenia, wysyłania lub dostarczania reklam lub innych komercyjnych lub sponsorowanych działań lub treści za pomocą samoobsługowego systemu reklam.
 • Zasady dotyczące stron, grup i wydarzeń na Facebooku: Zasady te mają zastosowanie w przypadku tworzenia lub zarządzania stroną, grupą lub wydarzeniem na Facebooku lub w przypadku korzystania z Facebooka do przekazania informacji o promocji lub zarządzania nią.
 • Regulamin korzystania z platformy Meta: Są to wytyczne opisujące zasady dotyczące wykorzystywania przez użytkowników naszej platformy (np. twórców aplikacji na platformie lub operatorów witryn lub w przypadku korzystania z wtyczek społecznościowych).
 • Warunki płatności dla twórców aplikacji: Warunki te odnoszą się do twórców aplikacji korzystających z usługi Płatności na Facebooku.
 • Regulamin społeczności dotyczący płatności: Są to warunki dotyczące płatności dokonywanych w Produktach firmy Meta lub za ich pośrednictwem.
 • Zasady handlowe: Są to wytyczne opisujące zasady dotyczące oferowania przez użytkowników produktów i usług na sprzedaż na Facebooku.
 • Zasoby marki Meta: Są to wytyczne opisujące zasady dotyczące wykorzystywania znaków towarowych, logotypów i zrzutów ekranu serwisów Meta.
 • Zasady dotyczące muzyki: Zasady te mają zastosowanie w przypadku publikacji lub udostępniania w Produktach firmy Meta treści zawierających muzykę.
 • Zasady dotyczące transmisji na żywo: Zasady te dotyczą wszystkich treści transmitowanych w Facebook Live.

Data ostatniej aktualizacji: 4 stycznia 2022 r.