Creative Commons License Deed

cc pd CC0 1.0 Universel (CC0 1.0)
Public domain-dedikering

Ansvarsfraskrivelse

Commons Deed er ikke et juridisk instrument. Det er ganske simpelt en kortfattet forklaring til at forstå den juridiske tekst af CC0, et menneskelæsbart udtryk for nogle af licensaftalens nøglebegreber. Tænk på det som brugervenlig grænseflade til den juridiske tekst for CC0. Tænk på det som ikke havende nogen juridisk værdi - dets indhold vises ikke i CC0.

Creative Commons er ikke et advokatfirma og giver ikke juridisk rådgivning. Distribution, visning eller linkning til denne Commons Deed skaber ikke et advokat-klient forhold.

Creative Commons har ikke verificeret om værket har en anden ophavsretslig status forud for at en person anvender CC0. CC giver ingen garantier om noget værk eller dets ophavsretsstatus i nogen jurisdiktion, og fralægger sig ethvert ansvar for al brug af ethvert værk.

Dette er en menneskelæsbar opsummering af den juridiske tekst (læs hele teksten). Ansvarsfraskrivelse

Ingen ophavsret

  • Personen, der har tilknyttet et værk med dette deed har dedikeret værket til public domain ved at give afkald på alle hans eller hendes rettigheder til værket verden over. under lov om ophavsret, herunder alle relaterede og beslægtede rettigheder i det omfang, loven tillader.

    Du må kopiere, ændre, distribuere og fremføre værket, selv til kommercielle formål, alt sammen uden at spørge om tilladelse. Se Andre oplysninger nedenfor.


Anden information

  • På ingen måde er patentet eller varemærkerettighederne for nogen person påvirket af CC0, ej heller rettigheder som andre personer må have til værket eller til hvordan værket bruges, såsom rettigheder vedrørende offentliggørelse eller privatliv.
  • Med mindre andet er eksplicit angivet, giver personen der tilknyttede et værk til dette dokument ingen garantier om værket, og frasiger sig i størst mulig grad ansvaret for al brug af værket, i det fulde omfang det er tilladt af gældende lov.
  • Når du bruger eller citerer værket, skal du ikke indikere godkendelse fra forfatteren eller den bekræftende part.
Andre rettigheder

Anvendelse af værket udenfor kendte ophavsrettighedsmæssige beskyttelser kan være reguleret eller begrænset. Værket eller dets anvendelse kan være underlagt personlige databeskyttelseslove, offentlighedsgørelsesrettigheder, imagerettigheder eller privatlivsrettigheder, der tilegner en person kontrol over hvordan deres stemme, fremtoning eller lighed anvendes, eller andre restriktioner eller begrænsninger under relevant lovgivning.

Lær mere.

Godkendelse

I nogle retsområder kan det være lovstridigt at antyde, at en forfatter, udgiver eller andre godkender din brug af et værk.

Lær mere.

Citation

Kopier og indsæt denne lille HTML-kode ind på din webside for nemt at citere dette værk.

Lær mere

Hvem er den bekræftende part?

Den bekræftende part er den person, der opgav rettighederne til værket i hele verden ved hjælp af CC0, i den udstrækning loven tillader. Det kan være den oprindelige skaber af værket eller en anden person som har haft ophavsrettighedsmæssige, tilsvarende eller sideløbende juridiske rettigheder i værket.