Creative Commons License Deed

cc pd CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)
Fristatus-erklæring

Ansvarsfraskrivelse

Sammendraget Commons Deed er ikke et juridisk instrument. Det er kun en kortfattet sammendrag av den juridiske CC0 lisensteksten med en opplisting av noen av nøkkelbegrepene. Tenk på den som et brukervennlig grensesnitt mot det underliggende juridiske CC0 lisensteksten. Alene har sammendraget kke juridisk relevans, og innholdet i den inngår ikke i CC0

Creative Commons er ikke et advokatfirma og tilbyr ikke juridiske tjenester. Å distribuere, vise, eller lenke til dette sammendraget skaper ikke et advokat-klientforhold.

Creative Commons har ikke verifisert den opphavsrettslige status til noe verk som CC0 er anvendt på. CC tilbyr ingen garantier om noe verk eller dets opphavsrettslige status i noen jurisdiksjon, og fraskriver seg alt ansvar for enhver bruk av noe verk.

Ingen opphavsrett

  • Den person som har knyttet et verk til dette aktstykke (deed) har, i den utstrekning loven tillater, erklært dette verket er i det fri ved å si fra seg alle de opphavsrettigheter og nærstående rettigheter som vedkommende hadde til verket.

    Du kan kopiere, endre, distribuere og fremføre verket, selv for kommersielle formål, uten å spørre om tillatelse. Se Annen Informasjon nedenfor.


Annen Informasjon

  • CC0 påvirker på ingen måte patent- eller varemerkerettigheter. Heller ikke de rettighetene som andre personer måtte ha til verket, eller til å bestemme hvordan verket brukes, slik som reklame- og personvernrettigheter.
  • Med mindre annet er uttrykkelig angitt, gir den personen som knyttet verket til denne erklæring (deed) ingen garantier om verket, og fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av verket, i den grad dette er mulig under gjeldende lovgivning.
  • Når du bruker eller siterer arbeidet, kan du ikke gjøre det på en måte som impliserer en anbefaling fra forfatteren eller stadfesteren.
Andre Rettigheter

Å bruke et verk fri for kjente opphavsrettsbegrenisnger kan være regulert eller begrenset på andre måter. Verket kan være gjenstand for personopplysningsvern, personlighetsvern, bildevern eller personvern og lignende som tillater en person å kontrollere hvordan deres stemme, portrett eller lignende benyttes, eller andre restriksjoner under gjeldende lov.

Lær mer.

Anbefaling

I noen jurisdiksjoner vil det være rettsstridig å angi at en forfatter, utgiver eller andre anbefaler eller bifaller din bruk av verket.

Lær mer.

Sitering

Kopier og lim inn denne HTML i websiden din for enkelt å sitere dette arbeidet.

Lær mer

Hvem er det som stadfester?

Stadfesteren er den personen som overga rettigheter til verket over hele verden gjennom bruk av CC0, i den utstrekning dette er mulig etter gjeldende rett. Det kan være den opprinnelige forfafteren av verket eller en annen person som kan ha hatt noen opphavsrettigheter eller nærstående rettigheter i verket.