Textul Licenței Creative Commons

cc pd CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)
Dedicat Domeniului Public

Exonerare de răspundere

Rezumatul Explicativ nu este o licenţă. Este doar o referinţă simplă pentru a înţelege Codul Juridic (întreaga licenţă) CC0, o exprimare pe înţelesul tuturor a unora dintre termenii săi cheie. Să ne gândim la el ca la o interfaţă mai prietenoasă pentru Codul Juridic CC0 din spatele său. Acest Rezumat nu are nici o valoare juridică în sine şi conţinutul său nu apare în licenţă.

Creative Commons nu este o companie de avocatură şi nu furnizează servicii juridice. Distribuirea, afişarea sau legătura către acest Rezumat Explicativ nu crează o relaţie de tip avocat-client.

Creative Commons nu a verificat starea drepturilor de autor pentru nicio lucrare licențiată cu CC0. CC nu acordă vreo garanție pentru nicio operă sau statutul drepturilor sale de autor în nicio jurisdicție și declină orice responsabilitate cu privire la posibilitatea de a fi trași la răspundere pentru orice fel de prejudiciu ca urmare a utilizării oricărei lucări.

Acesta este un rezumat pe înţelesul tuturor al Codului Juridic (citeşte textul integral). Exonerare de răspundere

Fără drepturi de autor

  • Persoana care a asociat o operă cu acest rezumat explicativ a dedicat opera domeniului public prin renunțarea la nivel mondial la toate drepturile sale asupra operei, pe baza legii dreptului de autor, inclusiv la toate drepturile conexe și similare, în măsura permisă de lege.

    Poți copia, modifica, distribui și efectua opera, chiar și în scopuri comerciale, toate acestea fără a mai cere permisiunea. Vezi Alte informații mai jos.


Alte informații

  • Drepturile de brevet și de marcă înregistrată ale oricărei persoane nu sunt afectate în niciun fel de CC0, la fel cum nu sunt afectate nici drepturile pe care alte persoane le-ar putea avea asupra operei sau asupra modului în care opera este folosită, cum ar fi drepturile de publicitate sau viață privată.
  • Dacă nu se stipulează altfel în mod expres, persoana care a asociat opera cu acest cod legal nu va oferi garanții privind opera și nu este răspunzătoare în legătură cu utilizările operei, în termenii cei mai permisivi oferiți de legea în vigoare.
  • Atunci când folosiți sau citați opera, nu ar trebui să lăsați bănuiala că ar exista vreo susținere din partea autorului sau a celui care a publicat-o.
Alte drepturi

Utilizarea unei opere exonerată de restricții legate de drepturile de autor poate însă fi reglementată și limitată în alte moduri. Opera sau utilizarea acesteia pot intra sub incidența legilor privind protejarea datelor cu caracter personal, publicitatea, imaginea sau drepturile privind viața privată și modul în care vocea și imaginea, sau orice altă restricție sau limitare aflată sub legea respectivă.

Învaţă mai multe.

Susținere

În unele jurisdicții, a pretinde că un autor, un editor sau oricine altcineva susține utilizarea unei opere poate fi ilicită.

Învaţă mai multe.

Citare

Copiază și lipește HTML-ul ce ti-a fost distribuit

Învaţă mai multe

Cine este semnatarul?

Cedentul este persoana care a oferit drepturile asupra operei în toată lumea folosind CC0, în măsura în care legea o permite. Poate fi vorba despre autorul original al operei sau de o altă persoană care poate a avut anumite drepturi de autor sau drepturi similare și conexe asura operei.