Creative Commons Licencna uputstva

cc pd CC0 1.0 Univerzalna (CC0 1.0)
Prenos u Javni domen

Izjava
Opšta uputstva ne predstavljaju pravni instrument. To su, jednostavno, korisne reference za shvatanje Pravnih odredaba CC0, svima razumljivi izrazi o nekim bitnim određenjima. Označavaju jednostavna objašnjenja Pravnih odredaba CC0 u pozadini. Opšta uputstva nemaju pravni smisao i njihov sadržaj se ne nalazi u CC0. Creative Commons nije advokatska kancelarija i ne pruža pravne usluge. Distribucijom, predstavljanjem ili unošenjem linka ka Opštim uputstvima, ne uspostavlja se pravni odnos. Creative Commons ne potvrđuje autorskopravni status nijednog dela na koje se primenjuje CC0. CC ne daje nikakva jemstva o nekom delu ili njegovom autorskopravnom statusu u nekoj jurisdikciji i odriče se odgovornosti za svako korišćenje nekog dela.
Ovo je svima razumljiv sažet pregled Pravnih odredaba (pročitajte ih u celini). Izjava

Bez autorskog prava

  • Lice koje povezuje delo s ovim uputstvom, prenosi delo u javni domen odricanjem od svih svojih prava na delo koje se nalazi pod autorskopravnom zaštitom, u celom svetu, uključujući sva srodna i susedna prava, u najvećoj dozvoljenoj zakonskoj meri.

    Možete da umnožavate, izmenite, distribuirate i interpretirate ili izvodite delo, čak i radi komercijalnih namena, u celini, bez traženja dozvole. Pogledajte Ostale informacije u nastavku.


Ostala obaveštenja

  • Nijedno pravo nekog lica na patent ili žig nije pod dejstvom CC0, kao ni prava drugih lica na delo ili način korišćenja dela, kao što je izlaganje javnosti ili prava privatnosti.
  • Ako nije drugačije navedeno, lice koje povezuje delo s ovim uputstvom, ne daje jemstva o delu i odriče se odgovornosti za svako korišćenje dela, u najvećoj dozvoljenoj meri, saglasno merodavnom pravu.
  • Kada koristite ili citirate delo, ne bi trebalo da navodite podržavanje od strane autora ili davaoca izjave.
Ostala prava

Коришћење слободног дела без ауторскоправне заштите може, међутим бити ограничено другим законима. Дело или коршћење дела може бити заштићено законима о заштити личног живота, личног записа или правом приватности који омогућавају појединцу да контролише коришћење свог гласа, фотографије или појаве, као и другим ограничењима из меродавног права.

Više informacija.

Podržavanje

U nekim jurisdikcijama, pogrešno nagoveštavanje da autor, izdavač ili neko drugi podržava vaše korišćenje dela, može da bude protivzakonito.

Više informacija.

Citiranje

Kopirajte i unesite navedeni HTML na svoju veb stranu da biste lako citirali ovo delo.

Više informacija

Ko je davalac izjave?

Davalac izjave je osoba koja prenosi prava na delo u celom svetu upotrebljavajući CC0 u najvećoj dozvoljenoj meri. To može da bude originalni autor dela ili drugo lice koje ima neko autorsko ili srodno ili susedno zakonsko pravo na delo.