Creative Commons Licens Deed

cc pd CC0 1.0 universell (CC0 1.0)
Public domain-dedikation

Friskrivning

Den lättlästa versionen (The commons deed) är inte ett juridiskt bindande avtal. Det är ett användbar referens för att förstå CC0 juridiska avtal, en lättläst version av några av de centrala villkoren. Se det som ett användarvänligt gränssnitt till CC0 juridiska avtal som ligger under. Den lättlästa versionen har ingen juridisk relevans och dess innehåll återfinns inte i CC0.

Creative Commons är inte en advokatbyrå eller juridisk byrå och tillhandahåller inte juridiska tjänster. Att distribuera, visa eller länka till den lättlästa versionen (detta Commons Deed) skapar inte ett klientförhållande.

Creative Commons har inte verifierat statusen för upphovsrätten på något verk som licensieras under CC0. CC ger inga garantier om något verk eller dess upphovsstatus i någon jurisdiction och avsäger sig allt ansvar för all användning av någons verk.

Detta är en lättläst sammanfattning av den fullständiga licenstexten (läsa hela texten). Friskrivning

Ingen upphovsrätt

  • Personen som associerat ett verk med detta dokument har dedikerat verket till public domain genom att avsäga sig sina rättigheter till verket i hela världen enligt upphovsrättslagstiftningen, inklusive alla relaterade och närstående rättigheter, så lågt lagen tillåter.

    Du får kopiera, modifiera, distribuera och framföra verket, även i kommersiellt syfte, utan att fråga om lov. Se Annan information nedan.


Annan information

  • Ingen persons patent eller varumärkesrättigheter påverkas på något sätt av CC0, inte heller påverkas andra rättigheter som personer kan till verket eller dess användning, så som publicitetes- eller integritetsrättigheter.
  • Såvida inte annat uttryckligen angetts ger den person som associerat ett verk med detta intyg. Inga garantier angående verket och friskriver sig från allt ansvar för all användning av verket så lång det är möjligt enligt tillämplig lag.
  • Vid användning eller hänvisning till verket ska du inte antyda godkännande eller stöd från upphovsmannen eller bekräftaren.
Övriga rättigheter

Användningen av ett verk fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner kan vara reglerad eller begränsad på annat sätt. Verket eller dessa användning kan påverkas av integritetslagar, publicitetsrättigheter eller bildrättigheter som ger en person kontroll över hur dennes röst, bild eller avbildning används eller av andra restriktioner eller begränsningar i tillämplig lag.

Lär dig mer.

Godkännande

I vissa jurisdiktioner kan det vara olagligt att felaktigt antyda att en upphovsman, förläggare eller någon annan godkänt eller stödjer din användning av verket.

Lär dig mer.

citat

Kopiera och klistra in HTML-koden på din webbsida för att enkelt referera till detta verk.

Lär dig mer

Vem är bekräftaren?

Bekräftaren är den person som avsade sig sina rättigheter, för hela världen, med hjälp av CC0 så långt tillämplig lag tillåter det. Det kan vara den ursprunglige skaparen av verket eller en annan person som hade upphovsrätt eller någon närstående rättighet till verket.