Firma Facebook nazywa się teraz Meta. Zaktualizowaliśmy nasz Regulamin, Zasady dotyczące danych oraz Zasady dotyczące plików cookie, aby odzwierciedlić nową nazwę 4 stycznia 2022 r. Mimo że nazwa naszej firmy się zmieniła, w dalszym ciągu zamierzamy oferować te same produkty, włącznie z aplikacją Facebook od firmy Meta. Nasze Zasady dotyczące danych oraz Regulamin nadal obowiązują i zmiana nazwy nie ma wpływu na to, jak wykorzystujemy lub udostępniamy dane. Dowiedz się więcej na temat firmy Meta i naszej wizji metawersum.

RegulaminMeta tworzy technologie i usługi, które umożliwiają użytkownikom nawiązywanie kontaktów, budowanie społeczności oraz rozwijanie działalności. Niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania przez użytkownika z Facebooka, Messengera oraz innych oferowanych przez nas produktów, funkcji, aplikacji, usług, technologii i oprogramowania (dalej Produktów firmy Meta lub Produktów), z wyjątkiem sytuacji, w których wyraźnie stwierdzimy, że zastosowanie mają odrębne postanowienia (a nie niniejszy Regulamin). Produkty te dostarcza użytkownikom Meta Platforms, Inc.

Nie pobieramy opłat za korzystanie z Facebooka ani innych produktów i usług objętych niniejszym Regulaminem, o ile nie określono inaczej. Zamiast tego firmy, organizacje i inne osoby płacą nam za wyświetlanie reklam ich produktów i usług. Korzystając z naszych Produktów, użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie mu reklam, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, aby określić, które spersonalizowane reklamy mu pokazać.

Nie sprzedajemy danych osobowych użytkownika reklamodawcom ani nie udostępniamy reklamodawcom informacji, które umożliwiają bezpośrednią identyfikację użytkownika (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail czy inne dane kontaktowe) bez wyraźnej zgody użytkownika. Zamiast tego reklamodawcy mogą nam powiedzieć, jakiego rodzaju odbiorcom chcą pokazać swoje reklamy i wyświetlimy te reklamy osobom, które mogą być nimi zainteresowane. Przekazujemy reklamodawcom raporty dotyczące skuteczności reklam, dzięki którym łatwiej mogą zrozumieć, jak odbiorcy reagują na ich treści. Więcej informacji o tym, jak objęte niniejszym regulaminem spersonalizowane reklamy działają w Produktach firmy Meta zawiera sekcja 2.

Nasze Zasady ochrony prywatności wyjaśniają, jak gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu określenia pewnych reklam, które użytkownik ogląda i jak świadczymy wszystkie inne opisane poniżej usługi. Użytkownik może też w dowolnym momencie przejść do ustawień określonego Produktu firmy Meta, aby zweryfikować opcje do wyboru w kwestii sposobu wykorzystywania jego danych.

1. Świadczone przez nas usługi

Nasza misja polega na umożliwianiu ludziom budowania społeczności i zbliżaniu ich do siebie. W ramach realizacji tej misji dostarczamy użytkownikowi Produkty i usługi opisane poniżej:
Dajemy użytkownikowi możliwość korzystania z nich w sposób spersonalizowany:
Użytkownik korzysta z Facebooka w sposób unikatowy: począwszy od postów, relacji, wydarzeń, reklam i innych treści wyświetlanych w Aktualnościach na Facebooku lub na naszej platformie wideo, po obserwowane strony na Facebooku oraz inne funkcje, z których użytkownik może korzystać, takie jak Marketplace Facebooka czy wyszukiwanie. Wykorzystujemy na przykład dane na temat nawiązywanych kontaktów, dokonywanych wyborów lub wybieranych ustawień oraz udostępnianych treści i działań dokonywanych w naszych Produktach i poza nimi, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z nich w sposób spersonalizowany.
Łączymy użytkownika z osobami i organizacjami, na których mu zależy:
Pomagamy użytkownikowi w znajdowaniu i nawiązywaniu kontaktu z osobami, grupami, firmami, organizacjami i innymi osobami, na których mu zależy we wszystkich Produktach firmy Meta, z których korzysta. Wykorzystujemy dane, by dawać użytkownikowi i innym podmiotom sugestie – np. wskazywać grupy, do których mogą dołączyć, wydarzenia, w których mogą wziąć udział, Strony na Facebooku, które mogą obserwować lub którym mogą wysłać wiadomość, programy, które mogą obejrzeć czy osoby, z którymi mogą zechcieć zawrzeć znajomość. Silniejsze więzi to lepsze społeczności i jesteśmy przekonani, że nasze usługi są najbardziej przydatne wówczas, gdy ludzie nawiązują znajomości z innymi ludźmi, grupami i organizacjami, na których im zależy.
Dajemy użytkownikowi możliwości wyrażania swoich poglądów i poruszania spraw, które są dla niego ważne:
Facebook daje wiele możliwości wyrażenia siebie i rozmowy ze znajomymi, rodziną i innymi osobami o tym, co dla użytkownika ważne – na przykład poprzez udostępnianie zmian statusu, zdjęć, filmów i relacji we wszystkich Produktach firmy Meta (zgodnie z ustawieniami), wysyłanie wiadomości lub nawiązywanie indywidualnych lub grupowych połączeń głosowych lub wideo, tworzenie wydarzeń lub grup lub dodawanie materiałów do profilu, a także wyświetlanie informacji o tym, jak inni reagują na treści użytkownika. Opracowaliśmy też i wciąż opracowujemy nowe sposoby wykorzystywania przez ludzi technologii, np. rzeczywistości rozszerzonej czy filmów 360, aby umożliwić im tworzenie i udostępnianie bardziej interesujących i wyrazistych treści w Produktach firmy Meta.
Pomagamy użytkownikowi odkrywać treści, produkty i usługi, które mogą go zainteresować:
Pokazujemy użytkownikowi spersonalizowane reklamy, oferty i inne materiały sponsorowane lub komercyjne, aby łatwiej było znaleźć treści, produkty i usługi oferowane przez wiele firm i organizacji korzystających z serwisu Facebook i innych Produktów firmy Meta. Wyjaśniamy to bardziej szczegółowo w sekcji 2 poniżej.
Promujemy bezpieczeństwo i integralność naszych usług, zwalczamy szkodliwe zachowanie i dbamy o bezpieczeństwo naszej społeczności użytkowników:
Ludzie będą tworzyć społeczność w Produktach firmy Meta tylko wówczas, gdy będą się czuli bezpieczni i niezagrożeni. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo (w tym dostępność, autentyczność, integralność i poufność) naszych Produktów i usług. Zatrudniamy specjalne zespoły na całym świecie, współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług, partnerami oraz innymi stosownymi podmiotami oraz opracowujemy zaawansowane systemy techniczne w celu wykrywania potencjalnych przypadków niewłaściwego korzystania z naszych Produktów, szkodliwego działania w stosunku do innych osób oraz sytuacji, w których możemy pomóc we wspieraniu lub ochronie naszej społeczności, w tym w reagowaniu na zgłoszenia użytkowników dotyczące treści potencjalnie naruszających zasady. Jeżeli dowiemy się o tego typu treściach lub działaniach, możemy podjąć odpowiednie kroki na podstawie naszej oceny, które mogą obejmować powiadomienie użytkownika, zaproponowanie pomocy, usunięcie treści, usunięcie lub ograniczenie dostępu do określonych funkcji, zablokowanie konta lub powiadomienie organów ścigania. Udostępniamy dane pomiędzy firmami należącymi do Meta w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykorzystywania naszych Produktów lub szkodliwego działania przez osobę korzystającą z naszych Produktów albo w celu zapewnienia bezpieczeństwa Produktom, użytkownikom i społeczności firmy Meta. Na przykład udostępniamy informacje Firmom należącym do Meta, dostarczającym produkty i usługi finansowe, aby pomagać im w promowaniu bezpieczeństwa i integralności oraz przestrzeganiu obowiązującego prawa. Meta może uzyskiwać dostęp do informacji gromadzonych przez siebie na temat użytkownika, zachowywać je, wykorzystywać oraz udostępniać w przypadku opartego na dobrej wierze przekonania, że jest to prawnie wymagane lub dopuszczalne. Więcej informacji można uzyskać w naszych Zasadach dotyczących prywatności.

W niektórych przypadkach Rada Kontrolna może zweryfikować nasze decyzje zgodnie ze swoim regulaminem i statutem. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Wykorzystujemy i opracowujemy zaawansowane technologie w celu świadczenia bezpiecznych i funkcjonalnych usług każdemu:
Wykorzystujemy i opracowujemy zaawansowane technologie – takie jak sztuczna inteligencja, systemy maszynowego uczenia się i rozszerzona rzeczywistość – aby ludzie mogli bezpiecznie korzystać z naszych Produktów niezależnie od fizycznych możliwości czy położenia geograficznego. Takie technologie pomagają np. osobom z wadami wzroku dowiedzieć się, co lub kto jest na zdjęciach lub w filmach udostępnianych na Facebooku lub Instagramie. Tworzymy też rozbudowane sieci i technologie komunikacyjne, aby umożliwić większej liczbie osób połączenie się z Internetem w miejscach o ograniczonym zasięgu. Opracowujemy także zautomatyzowane systemy mające na celu poprawę naszej zdolności wykrywania i usuwania działań niebezpiecznych i naruszających zasady, które mogą zaszkodzić naszej społeczności oraz integralności naszych Produktów.
Badamy możliwości ulepszania naszych usług:
Prowadzimy badania w celu opracowywania, sprawdzania i ulepszania naszych Produktów. Zalicza się do tego analiza danych, które mamy na temat naszych użytkowników oraz zrozumienie jak ludzie korzystają z naszych Produktów, na przykład poprzez prowadzenie analiz i testów oraz rozwiązywanie problemów z nowymi funkcjami. Nasze Zasady ochrony prywatności wyjaśniają, jak wykorzystujemy dane w celu wspierania tych badań do opracowywania i ulepszania naszych usług.
zapewnianie spójnych i sprawnych sposobów korzystania z Produktów firm Meta:
Nasze Produkty pomagają użytkownikowi w wyszukiwaniu i nawiązywaniu znajomości z ludźmi, grupami, firmami, organizacjami i innymi, którzy są dla nich istotni. Tworzymy nasze systemy tak, aby sposób ich obsługi był spójny i sprawny w różnych Produktach firm Meta, z których użytkownik korzysta. Na przykład wykorzystujemy dane o osobach, którymi użytkownik interesuje się na Facebooku, aby ułatwić mu nawiązanie z nimi kontaktu w serwisie Instagram lub Messenger oraz umożliwiamy użytkownikom komunikację z firmą obserwowaną na Facebooku za pośrednictwem Messengera.
Zapewnianie dostępu do naszych usług:
Abyśmy mogli obsługiwać nasz serwis w wymiarze globalnym i umożliwiać użytkownikowi nawiązywanie kontaktów z osobami na całym świecie, konieczne jest przenoszenie, przechowywanie i dystrybuowanie treści i danych w centrach danych, u partnerów, usługodawców, dostawców i w systemach na całym świecie, w tym poza krajem zamieszkania użytkownika. Istotnym i niezbędnym warunkiem świadczenia naszych usług jest korzystanie z takiej globalnej infrastruktury. Taką infrastrukturę posiada, obsługuje lub kontroluje Meta Platforms, Inc., Meta Platforms Ireland Limited lub ich podmioty powiązane.

2. Sposób finansowania naszych usług

Zamiast płacić za korzystanie z Facebooka oraz innych produktów i usług, które oferujemy, poprzez korzystanie z Produktów firmy Meta objętych niniejszym Regulaminem, użytkownik zgadza się na wyświetlanie mu spersonalizowanych reklam i innych treści komercyjnych i sponsorowanych, za których promocję w Produktach firm Meta i poza nimi płacą nam firmy i organizacje. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, takie jak informacje o jego aktywności i zainteresowaniach, w celu wyświetlania użytkownikowi spersonalizowanych reklam i treści sponsorowanych, które mogą być dla niego bardziej interesujące.
Ochrona prywatności użytkowników jest kluczowym elementem branym pod uwagę podczas projektowania naszego systemu spersonalizowanych reklam. Pozwala nam to wyświetlać użytkownikowi trafne i przydatne reklamy bez udostępniania reklamodawcom informacji na temat samego użytkownika. Nie sprzedajemy danych osobowych użytkownika. Pozwalamy reklamodawcom na przekazywanie nam takich informacji jak ich cel biznesowy oraz rodzaj grupy odbiorców, którym chcą wyświetlić reklamy (na przykład osoby w wieku 18-35 lat, które lubią jazdę rowerem). Następnie wyświetlamy ich reklamę osobom, które naszym zdaniem mogą być nią zainteresowane.
Przekazujemy też reklamodawcom raporty dotyczące skuteczności reklam, dzięki którym łatwiej będzie im się zorientować, jak odbiorcy reagują na ich treści w Produktach firmy Meta i poza nimi. Na przykład dostarczamy reklamodawcom ogólne informacje demograficzne oraz informacje o zainteresowaniach, aby ułatwić im zrozumienie odbiorców (na przykład informacji o tym, że reklama była wyświetlana przez kobiety w wielu od 25 do 34 lat, które mieszkają w Madrycie i interesują się informatyką). Nie udostępniamy informacji, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika (takich jak imię i nazwisko czy adres e-mail, które umożliwiają kontakt z użytkownikiem lub określenie kim jest) bez wyraźnej zgody użytkownika. Więcej informacji o działaniu reklam w serwisach Meta można znaleźć tutaj.
Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu świadczenia usług opisanych powyżej. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane można znaleźć w naszych Zasadach ochrony prywatności. Użytkownik ma kontrolę nad rodzajami oglądanych reklam i reklamodawców, a także nad informacjami, na których podstawie dobieramy dla niego reklamy. Więcej informacji.

3. Zobowiązania użytkownika na rzecz Facebooka i naszej społeczności

Świadczymy wspomniane usługi na rzecz użytkownika i innych osób w ramach realizacji naszej misji. W zamian za to użytkownik bierze na siebie następujące zobowiązania:
1. Kto może korzystać z Facebooka
Nasza społeczność jest bezpieczniejsza i bardziej odpowiedzialna, kiedy za komentarzami i działaniami stoją prawdziwe osoby. Dlatego wymagamy od użytkownika:
 • podania na potrzeby konta tego samego imienia i nazwiska, którego używa na co dzień;
 • podania prawdziwych informacji na swój temat;
 • utworzenia tylko jednego konta (własnego) i używania go do osobistych celów;
 • nieudostępniania hasła, nieumożliwiania innym korzystania z własnego konta na Facebooku i nieprzenoszenia (bez naszej zgody) własnego konta na Facebooku na inną osobę.
Staramy się, by Facebook był dostępny dla wszystkich, ale nie mogą z niego korzystać:
 • Osoby poniżej 13 roku życia.
 • Osoby skazane za przestępstwa seksualne.
 • Osoby, których konto wyłączyliśmy wcześniej z powodu naruszenia naszego Regulaminu lub Standardów społeczności lub pozostałych regulaminów i zasad mających zastosowanie do korzystania przez użytkownika z Facebooka. W przypadku wyłączenia konta użytkownika z uwagi na naruszenie naszego Regulaminu, Standardów społeczności lub innych regulaminów i zasad użytkownik zobowiązuje się nie zakładać innego konta bez naszej zgody. Zgoda na utworzenie nowego konta jest przyznawana według naszego uznania i nie oznacza ani nie sugeruje, że działanie dyscyplinarne było niesłuszne lub bezpodstawne.
 • Osoby mające zakaz otrzymywania naszych Produktów, usług lub oprogramowania na mocy obowiązujących przepisów.
2. Co można udostępniać i robić w Produktach firmy Meta
Chcemy, aby ludzie korzystali z Produktów firmy Meta w celu wyrażania siebie i udostępniania treści, które są dla nich ważne, ale nie kosztem bezpieczeństwa i komfortu innych osób czy integralności społeczności. Użytkownik zatem zobowiązuje się nie angażować w czynności opisane poniżej (ani nie ułatwiać innym i nie wspierać innych w podejmowaniu takich czynności):
 1. Użytkownik nie może wykorzystywać naszych Produktów do wykonywania czynności ani udostępniania treści, które:
  • Naruszają niniejszy Regulamin, Standardy społeczności lub pozostałe regulaminy i zasady mające zastosowanie do korzystania przez użytkownika z naszych Produktów;
  • Są niezgodne z prawem, wprowadzające w błąd, dyskryminujące lub oszukańcze (albo służą komuś innemu do wykorzystywania naszych Produktów w taki sposób);
  • nie są własnością użytkownika lub do których udostępniania użytkownik nie ma odpowiednich praw;
  • Naruszają prawa innej osoby, w tym jej prawa własności intelektualnej (np. przez naruszenie prawa autorskiego lub znaku towarowego innej osoby bądź dystrybucję lub sprzedaż towarów pirackich lub podróbek), o ile zgodnie z obowiązującym prawem nie ma w tym przypadku zastosowania wyłączenie lub ograniczenie.
 2. Użytkownik nie może wysyłać wirusów czy złośliwego kodu, używać usług do wysyłania spamu ani podejmować działań, które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie czy pogorszyć integralność, działanie lub wygląd naszych usług, systemów lub Produktów.
 3. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu ani gromadzić danych z naszych Produktów sposobem zautomatyzowanym (bez naszej uprzedniej zgody) ani próbować uzyskiwać dostęp do danych, do których nie pozyskał zgody na dostęp.
 4. Użytkownik nie może uzyskiwać pośrednio, żądać wprowadzenia ani zbierać nazw użytkowników, haseł użytkowników Produktu ani też przywłaszczać sobie kodów dostępu.
 5. Użytkownik nie może sprzedawać, udostępniać w ramach licencji ani kupować danych uzyskanych od nas lub dzięki naszym usługom, z wyjątkiem odmiennych postanowień zawartych w Regulaminie Platformy.
 6. Użytkownik nie może niewłaściwie korzystać z kanału do przesyłania zgłoszeń, flagowania, rozstrzygania sporów czy składania odwołań, np. poprzez przesyłanie nieprawdziwych, zduplikowanych lub bezpodstawnych zgłoszeń czy odwołań.
Możemy usunąć lub ograniczyć dostęp do treści, które naruszają powyższe postanowienia. Możemy też zawiesić lub zablokować konto użytkownika za zachowanie naruszające niniejsze przepisy, zgodnie z zapisami sekcji 4.B.
Jeżeli usuniemy treści udostępnione przez użytkownika z powodu naruszenia Standardów społeczności, powiadomimy o tym użytkownika i powiemy mu, jakie ma możliwości wnioskowania o kolejną weryfikację, chyba że dopuści się poważnego i uporczywego naruszenia niniejszego Regulaminu lub gdy takie postępowanie może narazić nas lub inne osoby na odpowiedzialność prawną, zaszkodzić naszej społeczności użytkowników, zagrozić lub naruszyć integralność lub działanie którejkolwiek z naszych usług, systemów lub Produktów, w przypadku gdy mamy ograniczenia techniczne lub gdy mamy prawny zakaz takiego postępowania. Informacje o zawieszaniu lub wyłączaniu kont zawiera sekcja 4.B.
W ramach wspierania naszej społeczności zachęcamy użytkownika do zgłaszania treści lub zachowań, które, zdaniem użytkownika, naruszają jego prawa (w tym prawa własności intelektualnej) lub nasz regulamin i zasady, jeżeli taka funkcja jest dostępna w kraju zamieszkania użytkownika.
Możemy też usunąć lub ograniczyć dostęp do zawartości, funkcji, usług lub informacji, jeśli uznamy to za konieczne w celu zapobieżenia niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług (lub jego ograniczenia) bądź też złagodzenia negatywnych konsekwencji prawnych ze strony firmy Meta.
3. Pozwolenia udzielone nam przez użytkowników
Potrzebujemy określonych pozwoleń od użytkowników, aby świadczyć nasze usługi:
 1. Zgoda na wykorzystywanie treści tworzonych i udostępnianych przez użytkownika: Niektóre z udostępnianych lub przesyłanych treści, np. zdjęcia lub filmy, mogą być chronione prawami własności intelektualnej.
  Użytkownik zachowuje prawa własności intelektualnej (prawa autorskie lub prawo do znaków towarowych) do wszelkich treści, które tworzy lub udostępnia na Facebooku lub w innych Produktach firm Meta, z których korzysta. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie pozbawia użytkownika praw do jego własnych treści. Użytkownik może udostępniać swoje treści dowolnej osobie i w dowolnym momencie.
  Abyśmy jednak mogli świadczyć nasze usługi, potrzebujemy od użytkownika określonych pozwoleń prawnych (zwanych dalej „licencją”) na korzystanie z tych treści. Służy to wyłącznie świadczeniu i ulepszaniu naszych Produktów i usług zgodnie z opisem w sekcji 1 powyżej.
  Szczególnie w przypadku udostępniania, publikacji lub przesyłania treści objętych prawami własności intelektualnej w naszych Produktach lub w powiązaniu z nimi, użytkownik udziela nam licencji niewyłącznej, przenoszalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej i globalnej do korzystania, wykorzystywania, rozpowszechniania, modyfikowania, uruchamiania, zwielokrotniania, publicznego odtwarzanie lub wyświetlania, tłumaczenia i wykonywanie praw zależnych (zgodnie z wybranymi przez użytkownika ustawieniami prywatności i aplikacji). Oznacza to na przykład, że udostępniając zdjęcie na Facebooku, użytkownik daje nam pozwolenie na przechowywanie, zwielokrotnianie i udostępnianie go innym podmiotom (w tym przypadku też zgodnie z ustawieniami swojego konta), np. dostawcom usług obsługującym nasz serwis lub inne Produkty firmy Meta. Niniejsza licencja wygaśnie wraz z usunięciem treści użytkownika z naszych systemów.
  Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć treści, które udostępnia, publikuje i przesyła. Ponadto wszystkie opublikowane na koncie osobistym treści zostaną usunięte, jeżeli użytkownik usunie konto. Więcej informacji na temat usuwania konta. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia treści, które użytkownik publikuje jako administrator strony ani treści, które tworzy wspólnie z innymi użytkownikami, np. zdjęć we Wspólnych albumach, które mogą nadal być widoczne dla innych użytkowników.
  Usunięcie treści może zająć nawet 90 dni od momentu rozpoczęcia procesu usuwania lub otrzymania prośby o usunięcie treści. Jeżeli użytkownik przeniesie treści do kosza, proces usuwania rozpocznie się automatycznie w ciągu 30 dni, chyba że użytkownik postanowi usunąć treści wcześniej. W trakcie procesu usuwania przedmiotowe treści nie są już widoczne dla innych użytkowników. Po usunięciu treści, ich usuwanie z kopii zapasowych i systemów odzyskiwania danych po awarii może potrwać kolejnych 90 dni.
  Treści nie zostaną usunięte w ciągu 90 dni od usunięcia konta lub rozpoczęcia procesu usuwania w następujących sytuacjach:
  • gdy treści użytkownika zostały wykorzystane przez inne osoby zgodnie z udzieloną licencją i osoby te ich nie usunęły (w którym to przypadku licencja obowiązuje do momentu usunięcia treści);
  • gdy usunięcie w terminie 90 dni nie jest możliwe na skutek technicznych ograniczeń naszych systemów, w którym to przypadku dokończymy usuwanie, gdy tylko będzie technicznie możliwe lub
  • gdy natychmiastowe usunięcie treści ograniczyłoby naszą możliwość do:
   • zbadania i stwierdzenia działalności niezgodnej z prawem lub naruszenia naszych regulaminów i zasad (na przykład stwierdzenia lub zbadania niewłaściwego korzystania z naszych Produktów lub systemów);
   • ochrony bezpieczeństwa i integralności naszych Produktów, systemów, usług, naszych pracowników i użytkowników oraz obrony nas samych;
   • wypełnienia obowiązku prawnego do zabezpieczenia dowodów, w tym danych, które firmy należące do Meta dostarczające produkty i usługi finansowe zachowują w celu zapewnienia zgodności z wymogami księgowymi;
   • wykonania żądania organu sądowego lub administracyjnego, organu ścigania lub administracji publicznej;
 2. w którym to przypadku treści zostaną zachowane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, do których zostały zachowane (dokładny czas trwania będzie określany indywidualnie).
  W każdym z powyższych przypadków licencja będzie obowiązywała do momentu całkowitego usunięcia treści.
 3. Zgoda na wykorzystanie imienia i nazwiska użytkownika, jego zdjęcia profilowego oraz informacji o jego działaniach podejmowanych w stosunku do reklam i treści sponsorowanych lub komercyjnych. Użytkownik udziela nam zgody na wykorzystywanie bez żadnego wynagrodzenia jego imienia i nazwiska i zdjęcia profilowego oraz informacji o działaniach podejmowanych przez niego na Facebooku obok lub w związku z reklamami, ofertami i innymi treściami sponsorowanymi lub komercyjnymi, które wyświetlamy w naszych Produktach lub w związku z nimi. Na przykład możemy pokazać znajomym użytkownika, że jest on zainteresowany reklamowanym wydarzeniem lub polubił Stronę na Facebooku stworzoną przez właściciela marki, który zapłacił nam za wyświetlanie jego reklam na Facebooku. Tego rodzaju reklamy i treści mogą oglądać tylko osoby, które uzyskały zgodę użytkownika na wyświetlanie działań podejmowanych przez niego w Produktach firmy Meta. Więcej informacji na temat ustawień i preferencji dotyczących reklam.
 4. Zgoda na aktualizację oprogramowania wykorzystywanego lub pobieranego przez użytkownika: Jeżeli użytkownik pobierze nasze oprogramowanie lub z niego korzysta, udziela nam zgody na pobieranie i instalowanie dostępnych aktualizacji oprogramowania.
4. Ograniczenia w zakresie korzystania z naszych praw własności intelektualnej
Jeżeli użytkownik wykorzystuje treści objęte prawami własności intelektualnej, które posiadamy i udostępniamy w naszych Produktach (na przykład dostarczane przez nas obrazy, projekty, filmy lub dźwięki, które użytkownik dodaje do tworzonych lub udostępnianych przez siebie treści na Facebooku), zachowujemy wszelkie prawa do tych treści (lecz nie do treści użytkownika). Użytkownik może jedynie wykorzystywać nasze prawa autorskie lub znaki towarowe (lub podobne oznaczenia), jeżeli ich używanie zostało bezpośrednio dopuszczone w naszych wytycznych dotyczących wykorzystania marki lub wydanym przez nas zezwoleniu pisemnym. Użytkownik musi uzyskać naszą pisemną zgodę (lub zgodę w ramach licencji open source) na modyfikowanie, tłumaczenie, dekompilowanie, dokonywanie inżynierii odwrotnej naszych produktów lub ich komponentów, tworzenie na ich podstawie utworów zależnych bądź też inne próby pozyskania od nas kodu źródłowego, o ile zgodnie z obowiązującym prawem nie ma zastosowania wyłączenie lub ograniczenie lub o ile działanie użytkownika nie jest związane z Programem nagrody firmy Meta za ujawnienie błędu.

4. Dodatkowe postanowienia

1. Aktualizacja naszego Regulaminu
Nieustannie doskonalimy nasze usługi i opracowujemy nowe funkcje, aby oferować naszym użytkownikom i społeczności lepsze Produkty. W związku z tym konieczna może być okresowa aktualizacja niniejszego Regulaminu w celu dokładnego odzwierciedlenia naszych usług i praktyk, w celu promowania bezpiecznego sposobu korzystania z naszych Produktów oraz usług i/lub w celu przestrzegania obowiązującego prawa. W razie braku innych wymogów prawnych powiadomimy Użytkownika przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu i damy mu szansę na zapoznanie się z nimi zanim wejdą one w życie. Gdy zaktualizowany Regulamin zacznie obowiązywać, będzie on wiążący dla użytkownika w przypadku dalszego korzystania z naszych Produktów.
Mamy nadzieję, że użytkownik będzie nadal korzystał z naszych Produktów; jednakże jeżeli nie zaakceptuje zaktualizowanego Regulaminu i nie będzie już chciał należeć do społeczności Facebooka, może w każdej chwili usunąć swoje konto.
2. Zawieszenie lub zamknięcie konta
Chcemy, aby Facebook był miejscem, w którym ludzie czują się dobrze i mogą bezpiecznie wyrażać siebie oraz dzielić się przemyśleniami i pomysłami.
W razie stwierdzenia, według naszego uznania, że użytkownik dopuszcza się wyraźnego, poważnego lub uporczywego naruszania postanowień naszego Regulaminu lub naszych Zasad, w tym w szczególności naszych Standardów społeczności, możemy zawiesić lub trwale zablokować użytkownikowi dostęp do Produktów firm Meta oraz trwale wyłączyć lub usunąć jego konto. Możemy też wyłączyć lub usunąć konto użytkownika w przypadku uporczywego naruszania przez niego praw własności intelektualnej innych osób lub jeżeli ciąży na nas taki obowiązek prawny.
Możemy wyłączyć lub usunąć konto użytkownika, jeżeli jego konto nie zostanie potwierdzone po rejestracji, konto jest nieużywane i pozostaje nieaktywne przez dłuższy okres, jeżeli stwierdzimy, że ktoś prawdopodobnie korzystał z takiego konta bez zgody użytkownika lub jeżeli nie będziemy w stanie potwierdzić, że użytkownik jest posiadaczem konta. Więcej informacji o wyłączaniu i usuwaniu kont.
Jeżeli podejmiemy takie działania, powiadomimy o tym użytkownika i powiemy mu, jakie ma możliwości wnioskowania o weryfikację, chyba że takie postępowanie może narazić nas lub inne osoby na odpowiedzialność prawną, zaszkodzić naszej społeczności użytkowników, naruszyć integralność lub działanie którejkolwiek z naszych usług, systemów lub Produktów lub zagrozić im; w przypadku gdy mamy ograniczenia techniczne lub gdy mamy prawny zakaz takiego postępowania.
Więcej informacji na temat tego, co użytkownik może zrobić w przypadku zablokowania konta i jak może się z nami skontaktować, jeżeli uważa, że zablokowaliśmy jego konto przez pomyłkę.
Jeżeli użytkownik wyłączy lub usunie konto lub my je zamkniemy, niniejszy Regulamin przestaje obowiązywać jako umowa pomiędzy nami a użytkownikiem, jednakże następujące postanowienia zachowują ważność: 3, 4.2-4.5.
3. Ograniczenia w zakresie odpowiedzialności
Bardzo staramy się dostarczać możliwie najlepsze produkty oraz określać jasne wytyczne dla każdego, kto z nich korzysta. Nasze Produkty są jednak dostarczane w stanie „znanym użytkownikowi” i nie gwarantujemy, że zawsze będą bezpieczne, pewne i niewadliwe oraz że będą działać bez zakłóceń, opóźnień czy niedoskonałości. W zakresie zgodnym z przepisami prawa WYŁĄCZAMY RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRAWA WŁASNOŚCI I BRAKU NARUSZEŃ. Nie mamy kontroli nad działaniami i wypowiedziami ludzi i innych podmiotów, nie kierujemy nimi i nie odpowiadamy za ich działania ani zachowanie (zarówno w sieci jak i poza nią) ani za żadne treści, które udostępniają (w tym treści o charakterze obraźliwym, niestosownym, obscenicznym, bezprawnym i inne budzące zastrzeżenia treści).
Nie możemy przewidzieć, kiedy mogą się pojawić problemy z naszymi produktami. W związku z tym nasza odpowiedzialność jest ograniczona w najszerszym dozwolonym przez stosowne przepisy zakresie i w żadnym wypadku nie ponosimy wobec użytkownika odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone korzyści, przychody, informacje czy dane ani też za żadne szkody pochodne, szczególne, pośrednie ani przypadkowe, ani też nie ciąży na nas obowiązek wypłaty odszkodowania o charakterze sankcyjnym bądź odszkodowania z nawiązką, wynikające z niniejszego Regulaminu lub Produktów firmy Meta bądź z nimi związane (bez względu na ich przyczynę oraz na dowolnej podstawie prawnej, w tym na podstawie zaniedbania), nawet jeżeli poinformowano nas o możliwości powstania takich szkód. Nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszego Regulaminu lub korzystania z Produktów firmy Meta lub z tym związana nie przekracza kwoty 100 USD lub kwoty, którą użytkownik zapłacił naszej firmie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, w zależności od tego, która z kwot jest wyższa.
4. Spory
Staramy się ustanawiać jasne zasady, aby ograniczać liczbę sporów z użytkownikami oraz ewentualnie całkowicie ich unikać. Jeżeli jednak dojdzie do sporu, dobrze jest wiedzieć od razu, gdzie można go rozstrzygnąć i jakie przepisy będą miały zastosowanie.
Użytkownik i Meta wyrażają zgodę na to, aby dowolne roszczenie, podstawa powództwa czy spór między użytkownikiem a nami, wynikające z niniejszego Regulaminu lub z dostępu do Produktów firmy Meta lub ich wykorzystywania do celów biznesowych lub handlowych lub też z tymi czynnościami związane, były rozstrzygane wyłącznie w sądzie okręgowym dla Północnego Dystryktu Kalifornii lub w sądzie stanowym hrabstwa San Mateo. Użytkownik przyjmuje też do wiadomości, że poddaje się jurysdykcji każdego z tych sądów w zakresie dochodzenia takiego roszczenia oraz że niniejszy Regulamin oraz wszelkie roszczenia, podstawy powództwa czy spory podlegają przepisom stanu Kalifornia bez względu na przepisy prawa kolizyjnego. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Meta, według swojego wyłącznego uznania, może domagać się rozpatrzenia każdego roszczenia, powództwa lub sporu wniesionego wobec użytkownika w dowolnym sądzie w kraju zamieszkania użytkownika, mającym właściwość do rozstrzygania tego roszczenia.
5. Pozostałe postanowienia
 1. Niniejszy Regulamin (dawniej zwany Oświadczeniem dotyczącym praw i obowiązków) stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Meta Platforms, Inc. W odniesieniu do korzystania przez użytkownika z naszych Produktów. Zastępuje on wszelkie wcześniejsze porozumienia.
 2. Niektóre z oferowanych przez nas Produktów podlegają też warunkom uzupełniającym. Jeżeli użytkownik korzysta z tych Produktów, warunki uzupełniające zostaną mu udostępnione i będą stanowiły element naszej umowy z użytkownikiem. Jeżeli na przykład użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Produktów lub korzysta z nich do celów handlowych lub biznesowych, takich jak zakup reklam, sprzedaż produktów, rozwój aplikacji, zarządzanie grupą lub stroną swojej firmy lub też korzystanie z naszych usług pomiarowych, przyjmuje nasze Warunki handlowe. Publikacja lub udostępnianie treści zawierających muzykę wymaga akceptacji naszych Zasad dotyczących muzyki. W razie kolizji pomiędzy jakimikolwiek warunkami uzupełniającymi a niniejszym Regulaminem, warunki uzupełniające obowiązują w zakresie, którego dotyczy niezgodność.
 3. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu okaże się niewykonalna, niewykonalny zapis Regulaminu zostanie uznany za zmieniony w minimalnym zakresie koniecznym do zapewnienia jego wykonalności, a jeżeli nadal będzie niewykonalny, zapis ten zostanie usunięty a pozostałe zapisy zachowają pełną moc obowiązującą. Niemożność wyegzekwowania dowolnego postanowienia Regulaminu nie jest uznawana za uchylenie takiego postanowienia. Każda zmiana lub uchylenie dowolnego postanowienia niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej i naszego podpisu.
 4. Zabronione jest przenoszenie jakichkolwiek z praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na inne osoby bez naszej zgody.
 5. Użytkownik może wskazać osobę (zwaną opiekunem konta), która będzie zarządzała jego kontem, gdy uzyska ono status „In memoriam”. W przypadku włączenia tej funkcji o ograniczone ujawnienie informacji z konta użytkownika, które uzyskało status „In memoriam”, może ubiegać się tylko opiekun konta lub osoba wskazana przez użytkownika w ważnym testamencie lub innym dokumencie prawnym tego typu, w którym użytkownik wyraził wyraźną wolę ujawnienia treści tej osobie na wypadek jego śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych.
 6. Regulamin nie powoduje udzielenia żadnych praw osobom trzecim. Wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu mogą zostać przez nas swobodnie scedowane w przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży aktywów, na mocy przepisów prawa lub na innej podstawie.
 7. W pewnych okolicznościach możemy być zmuszeni zmienić nazwę użytkownika dla jego konta (na przykład gdy inna osoba zgłosi do niej prawa i gdy nazwa ta okaże się niezwiązana z imieniem i nazwiskiem, jakimi użytkownik posługuje się na co dzień).
 8. Zawsze zachęcamy użytkowników do przesyłania opinii i innych sugestii dotyczących naszych produktów i usług. Możemy jednak wykorzystywać opinie i inne sugestie bez żadnych ograniczeń czy obowiązku wypłaty wynagrodzenia użytkownikom i nie ciąży na nas zobowiązanie do zachowania ich w poufności.
 9. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi.

5. Pozostałe regulaminy i zasady, jakie mogą mieć zastosowanie do użytkownika

 • Standardy społeczności: Są to wytyczne opisujące nasze standardy dotyczące treści publikowanych przez użytkownika i jego aktywności na Facebooku i w innych Produktach firmy Meta.
 • Warunki handlowe: Warunki te mają zastosowanie również wtedy, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Produktów lub korzysta z nich w dowolnym celu handlowym lub biznesowym, w tym do reklamy, obsługi aplikacji na naszej Platformie, korzystania z naszych usług pomiarowych, zarządzania grupą lub Stroną firmy czy sprzedaży towarów lub usług.
 • Regulamin społeczności dotyczący płatności: Są to warunki dotyczące płatności dokonywanych w Produktach firmy Meta lub za ich pośrednictwem.
 • Zasady handlowe: Są to wytyczne opisujące zasady dotyczące oferowania przez użytkowników produktów lub usług na sprzedaż na Facebooku, Instagramie i w aplikacji WhatsApp.
 • Zasady dotyczące muzyki: Są to wytyczne opisujące zasady, które mają zastosowanie w przypadku publikacji lub udostępniania w dowolnych Produktach firmy Meta treści zawierających muzykę.
 • Zasady zamieszczania reklam na Facebooku: Zasady te mają zastosowanie do partnerów reklamujących się w Produktach firmy Meta i określają rodzaje treści reklamowych dopuszczanych przez partnerów, którzy reklamują się w Produktach firmy Meta.
 • Warunki korzystania z samoobsługowego systemu reklam: Są to warunki dotyczące tworzenia, wysyłania lub dostarczania reklam lub innych komercyjnych lub sponsorowanych działań lub treści za pomocą samoobsługowego systemu reklam.
 • Zasady dotyczące stron, grup i wydarzeń na Facebooku: Zasady te mają zastosowanie w przypadku tworzenia lub zarządzania Stroną, grupą lub wydarzeniem na Facebooku lub w przypadku korzystania z Facebooka do przekazania informacji o promocji lub zarządzania nią.
 • Zasady użytkowania platform firmy Meta: Regulamin odnosi się do korzystania z zestawu API, SDK, narzędzi, wtyczek, kodów, rozwiązań technologicznych, treści i usług, które umożliwiają innym osobom opracowywanie funkcji, odzyskiwanie danych z Produktów firmy Meta oraz przekazywanie nam danych.
 • Warunki płatności dla twórców aplikacji: Warunki te odnoszą się do twórców aplikacji korzystających z usługi Płatności na Facebooku.
 • Zasoby marki Meta: Są to wytyczne opisujące zasady dotyczące wykorzystywania znaków towarowych, logotypów i zrzutów ekranu serwisów Meta.
 • Wytyczne dotyczące rekomendacji: Wytyczne dotyczące rekomendacji na Facebooku oraz Wytyczne dotyczące rekomendacji na Instagramie odzwierciedlają nasze standardy w zakresie rekomendowanych i nierekomendowanych treści.
 • Zasady dotyczące transmisji na żywo: Zasady te dotyczą wszystkich treści transmitowanych w Facebook Live.

Data ostatniej aktualizacji: 26 lipca 2022 r.