Expand All

עריכה אחרונה: 19 בנובמבר 2021

פרטיות והמידע שלך

עסקיה של Intel מביאים טכנולוגיה לעסקים, לצרכנים ולחברה בדרך שמאפשרת ליהנות מחוויות מדהימות - אך לא על חשבון הפרטיות. אנו מאמינים בחדשנות ובביצועים שתומכים בזכויותיך לפרטיות, ובטכנולוגיה שמתוכננת בהתאם לזכויות אלו.

הודעת פרטיות זו מתארת כיצד אנו משתמשים במידע האישי שלך ומכבדים את זכויות הפרטיות שלך.

ספציפית, הודעת פרטיות זו מסבירה כיצד המוצרים, השירותים והטכנולוגיות שלנו משתמשים במידע האישי שלך. היא חלה על השימוש שלנו במידע אישי בכל אתרי האינטרנט, המוצרים, השירותים המקוונים, התוכנות, היישומים והכלים שלנו, וכן על שירותים ופונקציות אחרים שאנו מספקים, הן באופן מקוון והן באופן בלתי מקוון (שיחדיו מכונים "שירותי Intel®‎"), למעט כאשר מוצעת הודעת פרטיות נפרדת או משלימה. לקבלת מידע נוסף שפורסם בנוגע לשירותי Intel®‎ ספציפיים עיין כאן הודעה למועמד Intel®‎הודעת טכנולוגיית Intel® Active Management.

הודעות פרטיות נוספות ותוספות

תוספות הפרטיות, כללי המדיניות, ההודעות וההצהרות הבאים מאוגדים יחדיו תחת הודעת פרטיות זו:


• הודעת פרטיות בנוגע לנגיף הקורונה (COVID-19)

תוספת להודעת הפרטיות עבור צרכנים מקליפורניה

• הודעה למועמד

הודעת טכנולוגיית Intel® Active Management

• תוספת להודעת הפרטיות למשתמשים ברפובליקת קוריאה

 

איזה סוגי מידע אנו אוספים?

Intel אוספת מידע כחלק מהפעילות העסקית שלה כדי לספק שירותים, להשיב על בקשות ולהעניק תמיכה ללקוחות, כדי לעמוד במחויבויותיה המשפטיות והחוזיות, וכדי לייצר את מוצריה החדשניים. אתה מספק חלק מהנתונים הללו באופן ישיר, למשל כשאלה מזמין מוצר של Intel, פונה לתמיכה בלקוחות, או נרשם לאירוע או לפרסום של Intel. בנוסף אנו אוספים מידע דרך האינטראקציה שלך עם שירותי  Intel®‎ ועם אתר האינטרנט שלנו, למשל באמצעות טכנולוגיות מוצר וקובצי Cookie מוטבעים. אנו גם מקבלים מידע מצדדים שלישיים.

לקבלת מידע נוסף הרחב את הסעיפים הבאים.

FAQs

Frequently Asked Questions

כשאתה נרשם כמנוי על דף מידע, יוצר חשבון, מבצע רכישה או מבקש מידע מ-Intel, אנו מבקשים ממך מידע שיאפשר לנו למלא את בקשתך, למשל פרטי יצירת קשר, חיוב, משלוח והעברת הודעות, נתוני כרטיס תשלום או חשבון בנק, ומזהה חשבון או פרטי כניסה לחשבון. אם אתה מבקר באחד מהמיקומים או החנויות שלנו, משתתף באירוע או יריד סחר, או יוצר עמנו קשר באופן אחר, אתה עשוי גם לספק מידע דומה בכפוף לרצונך החופשי.

תכונות אינטראקטיביות בחלק משירותי  Intel®‎ עשויות לאפשר לך להזמין חברים, לעקוב אחר אחרים, להגיב או ליצור פרסומים ייחודיים, או לשתף תמונות, סרטונים ותוכן אישי אחר. כשאתה משתף תוכן זה תחת הסכמה, אנו עשויים לאסוף אותו ולהשתמש בו בהתאם לאמור בהודעה זו. כמו כן, במסגרת מעורבותך החברתית, אנו עשויים לקבל מידע אודותיך ממשתמש אחר, למשל מתי חבריך מפרסמים תוכן שכולל אותך.

מעת לעת אנו עורכים בדיקות, ניתוחים, ומחקרים היסטוריים ומדעיים - לבד או עם שותפים. במסגרת מאמצינו אנו מזמינים אנשים להשתתף ולשתף מידע מרצונם החופשי, בתהליך של הסכמה מדעת. כשאנו מקבלים מידע אישי מצד שלישי למטרת מחקר כזה, אנו נוקטים תהליכים כדי לוודא שהמידע האישי נאסף בצורה חוקית ואחראית.

כשאתה שולח לנו או לספקי השירותים שלנו מידע אישי כלשהו של אנשים אחרים, מוטלת עליך האחריות לוודא שאתה רשאי לעשות זאת ולאפשר לנו להשתמש במידע האישי של אותו אדם בהתאם להודעת פרטיות זו (לדוגמה על-ידי בקשת הסכמתו).

FAQs

Frequently Asked Questions

כשאתה מוריד שירות Intel®‎ כלשהו, למשל תוכנה או יישום, ומשתמש בו, אנו עשויים לעקוב אחר נתוני השימוש ולאסוף אותם - למשל מתי התוכנה או היישום ניגשים לשרתים שלנו, איזה מידע וקבצים הורדו באמצעות התוכנה או היישום, ואיזו אינטראקציה יש לך עם התוכנה או היישום במהלך השימוש. חלק מהנתונים הללו עשויים להיות מוגנים כמידע אישי בחוקי ההגנה על נתונים החלים. אנו אוספים מידע זה כדי להבין איזו אינטראקציה אתה מנהל עם שירותי Intel®‎ וכדי לספק לך את החוויות המיטביות. בנוסף אנו עשויים להשתמש במידע זה למטרות אבטחה. את המידע שאנו אוספים מההתקן או מההתקנים שבהם אתה משתמש אנו עשויים לקשר למידע אחר שאספנו על אודותיך או על התקניך האחרים.

בנוסף, מרבית התקני המחשוב כוללים טכנולוגיה מוטבעת, כגון שבבי עיבוד, אשר אוספים מידע על אופן הפעלת ההתקן. להלן כמה מהפרטים שעשויים להיכלל במידע זה:

·  סוג וגרסת מערכת ההפעלה, גרסת החומרה, הגדרות ההתקן, סוגי התוכנות, עוצמת הסוללה והאות, רזולוציית המסך, יצרן ודגם ההתקן, השפה, סוג דפדפן האינטרנט וגרסת הדפדפן. נאספים גם השם והגרסה של כל אחד משירותי  Intel®‎ (למשל היישום) שבהם אתה משתמש.

·  מיקומים גיאוגרפיים, למשל באמצעות אותות GPS‏, Bluetooth או WiFi.

·  מידע על החיבור, כגון שם המפעיל הנייד או ספק שירותי האינטרנט שלך, סוג הדפדפן, שפה ואזור זמן, מספר טלפון נייד וכתובת IP.

ייתכן שמערכת ההפעלה או תוכנות אחרות הפועלות בהתקן יפקחו על הגישה של יישומים אחרים למידע זה ועל שידור מידע זה מההתקן לחברת Intel או לספקי שירותים אחרים.

במצבים מסוימים נעשה שימוש בטכנולוגיה של Intel בתוך מוצר או התקן שעשויים לאסוף מידע אישי שאינו משותף עם Intel. מידע זה עשוי להיאסף על-ידי יצרן המוצר או ההתקן, ויהיה עליך לקרוא את הודעת הפרטיות, מדיניות הפרטיות או תנאים קשורים שיתפרסמו על-ידי יצרן זה כדי להבין כיצד הוא משתמש במידע שלך.

חלק משירותי Intel®‎ עשויים להשתמש במידע ביומטרי לצורך זיהוי או אימות, או כדי להשתמש בתכונות מסוימות. הנתונים הביומטריים עשויים לכלול את טביעת האצבע שלך, תווי פניך, קולך או מאפיינים גופניים ייחודיים דומים.

שירותי Intel®‎ אף עשויים לאסוף מידע על מיקום גיאוגרפי, למשל מיקום שיתקבל על-בסיס כתובת ה-IP שלך או GPS, ומידע על אופן ההתנהלות והשימוש שלך בשירותי Intel®‎, למשל מתי בחרת להפעיל שירותים תומכי-מיקום בהתקן שדרכו אתה ניגש לשירותים אלה.

כאשר שירותי Intel®‎ משתמשים בקטגוריות רגישות יותר של המידע האישי שלך, למשל נתונים ביומטריים, לצורך זיהוי או אימות, או במיקום גיאוגרפי מדויק, Intel תכבד את ההעדפות שאתה מגדיר בתפריטים ובהגדרות הנלווים.

אנו אוספים מידע מתוך ואודות מגוון רחב של טכנולוגיות שבהן נעשה שימוש בשירותי Intel®‎. סוג המידע הנאסף תלוי בטכנולוגיה, בשימוש, בהגדרות ההתקן ובהגדרות האישיות. מספר דוגמאות לטכנולוגיות כאלו עשויות להיות מחשבים, טלפונים ומחשבי לוח, אולם גם התקנים לבישים אינטראקטיביים, טכנולוגיות מקושרות בבית, רחפנים או כלי רכב אחרים. כאשר אנו מספקים טכנולוגיה לרחפנים ולרכבים אוטונומיים, אלה עשויים ללכוד שמע, וידאו ותמונות שמצלמים אנשים ללא כוונה תחילה או בשוגג, למשל עובדים בשדה או הולכי רגל ברחוב. כשמתאים לעשות זאת, אנו משתמשים באמצעי בקרה טכניים וארגוניים כדי למנוע שימוש בלתי הולם בהם, אולם מידע זה חשוב כדי לסייע בשיפור האלגוריתמים לפונקציונליות ולבטיחות של המוצר, ובכלל זה תכונות, כגון מיפוי טופוגרפיה, מכשולים, תעבורה, וכו'.

FAQs

Frequently Asked Questions

אנו משיגים מידע דרך שותפים, ספקים, נותני שירותים, וצדדים שלישיים אחרים. הצדדים שמהם אנו משיגים מידע הם לרוב ארגונים תאגידיים (אם כי חלקם עשויות להיות ארגונים חינוכיים או ציבוריים), ועשויים להימצא בכל אחד מהמיקומים שבהם אנו עושים עסקים. ככלל, ארגונים אלה נחלקים לקטגוריות הבאות: חברות פרסום ושיווק, ספקי נתונים ומידע, ספקי מסדי נתונים ציבוריים, פלטפורמות מדיה חברתית, שותפים, ספקים מוצרים או שירותים, מאחרים או ספקים באירועים או בירידי סחר, שותפי מחקר, ארגונים הפורסים את שירותי Intel®‎ או מוצרי צד שלישי הכוללים את שירותי Intel®‎. אנו נוקטים צעדים כדי לאשר שהמידע שאנו מקבלים מצדדים שלישיים אלה נאסף בכפוף להסכמתך, או שלצדדים אלה יש היתר משפטי לחשוף בפנינו את פרטיך האישיים. אנו אף עשויים לקבל מידע דרך שותף, או ליצור ערכות נתונים ביחד עם שותף, במסגרת פעילותנו העסקית. סוגי נתונים אלה משמשים לעבודות כגון שיפור אלגוריתמים ומודלים של נתונים, בדיקה ושיפור של מוצרים, שכלול מוצרים קיימים ופיתוח יכולות ותכונות חדשות. במקרים מסוימים אנו משלבים מידע אישי על אנשים שמגיע לידינו ממקורות שונים, לרבות מידע שנאסף ישירות ממך או דרך השימוש שלך בשירותי Intel®‎.

FAQs

Frequently Asked Questions

אנו אוספים מידע על האופן שבו אתה מנהל אינטראקצי עם אתר האינטרנט שלנו ועם חלק משירותי Intel®‎ באמצעות קובצי Cookie, תגי פיקסלים, וטכנולוגיות דומות. אנא עיין בהודעה של Intel בדבר קובצי Cookie וטכנולוגיות דומות כדי לקבל מידע נוסף על השימוש שאנו עושים בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות, כיצד תוכל לנהל קובצי Cookie וכיצד אנו מגיבים על אותות 'אל תעקוב' (DNT).

כיצד אנו משתמשים במידע

אנו משתמשים במידע שאנו אוספים למטרות חוקיות אשר קשורות לצמיחה, לשימור ולניהול של עסקינו, תוך שמירה על פרטיותך. שימושים אלה כוללים את עבודות התפעול והאדמיניסטרציה הפנימיות שלנו, התכתבות אתך ומילוי בקשותיך לשירותי Intel®‎, לפרסום ושיווק, לניטור ולתחזוקת הפונקציונליות והאבטחה של שירותי Intel®‎, וכן לשיפור שירותי Intel®‎, פיתוחם, שכלולם ואספקתם בדרכים אחרות.

לקבלת מידע נוסף הרחב את הסעיפים הבאים.

FAQs

Frequently Asked Questions

אנו משתמשים בפרטי התקשרות כדי לשלוח הודעות; לשלוח מוצרים ולעבד תהליכים; להשיג על בקשות שירות של לקוחות; לספק התראות דוגמת עדכוני אבטחה, שינויים בכללי המדיניות שלנו או סיום קרוב של תקופת מינוי; וכדי לשלוח מידע או חומר שיווקי, כגון דפי מידע או דוחות, בהתאם להעדפות קבלת המסרים שלך. מעת לעת אנו מקיימים סקרים, מנהלים תחרויות או הגרלות, או עורכים מחקרים ממוקדים, שהשתתפות בהם עשויה להצריך שיתוף מידע אישי שלך מרצונך החופשי. פעילויות אלו לרוב יכללו הודעות שמספקות מידע נוסף על השימוש במידע האישי שלך, ושתצטרך להסכים להן. חלק משירותי Intel®‎ עשויים לאפשר לך לשלוח הודעות ל"חבר" או לאנשי קשר אחרים שלך, או לסמן "לייק" או לפרסם במדיה חברתית. לקבלת מידע על ניהול השימוש בנתוני אנשי הקשר שלך ולניהול המינויים שלך על הודעות דוא"ל ועל מסרי קידום מכירות, אנא בקר בסעיף הבחירות והזכויות שלך בהודעה זו.

FAQs

Frequently Asked Questions

אנו משתמשים במידע כדי לתפעל את עסקינו; לדוגמה, כדי לבצע פעילויות חשבונאות, ביקורת, חיוב, התאמה וגבייה. מטרות עסקיות אחרות שתלויות בשימוש במידע האישי שלך כוללות ניטור ומניעת פשיעה והונאה, הגנה על הזכויות המוקנות לנו בחוק, ומימוש חובותינו החוזיות. בנוסף אנו משתמשים במידע אישי כדי ליצור עמך קשר לצורך פרסום, שיווק ומכירה של שירותי Intel®‎, בהתאם להעדפות קבלת המסרים שלך.

FAQs

Frequently Asked Questions

אנו משתמשים במידע כדי לספק, להציע, להתאים אישית ולשפר את שירותי Intel®‎. מידע מסוים, כגון כתובת ה-IP שלך, משמש כדי לנהל תקשורת עם ההתקן שלך לצורך אספקת קישוריות רשת, מדידת רמות השימוש שלך בשירותי Intel®‎, אבחון בעיות בשרתים ואספקת תכונות אבטחה. מספר דוגמאות למטרות עסקיות אחרות שתלויות בשימוש במידע שלך הן ניתוח נתונים הקשור לבדיקה, שינוי, שיפור או פיתוח של מוצרים, שירותים וטכנולוגיות חדשים, ולזיהוי מגמות. אנו עשויים לאסוף את המיקום הפיזי של התקן מקושר באמצעות אותות לוויין, מגדל תקשורת או WiFi כדי לספק לך תוכן ושירותי Intel®‎ מבוססי-מיקום ומותאמים אישית כשאתה משתמש בשירותי Intel®‎ תומכי-מיקום. אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי שאתרי האינטרנט שלנו יעבדו, יפעלו בצורה יעילה יותר ויספקו מידע אנליטי. טכנולוגיות דומות לקובצי Cookie, כגון תגיות פיקסל, גם הן נמצאות בשימוש בהקשר של כמה משירותי Intel®‎. לקבלת מידע נוסף על השימוש של Intel בקובצי Cookie אנא קרא את ההודעה של Intel בדבר קובצי Cookie וטכנולוגיות דומות.

FAQs

Frequently Asked Questions

שירותי Intel®‎ עשויים להשתמש במידע כדי לספק עדכוני תוכנה ודוחות וכדי לבדוק שהם פועלים כהלכה. פונקציות העדכון עשויות לבדוק את המערכת שלך באופן אוטומטי על-מנת לברר אם קבצים מסוימים מצריכים רענון, עדכון או חידוש כדי שיעניקו לך את האבטחה, הגרסאות, התכונות, האפשרויות ואמצעי הבקרה הקשורים למערכות ולהתקנים שלך. אנו מסתמכים על המידע כדי לנתח את הביצועים ולשפר ולתחזק את שירותי Intel®‎.

FAQs

Frequently Asked Questions

אנו עשויים להשתמש במיקום הפיזי של ההתקן שלך, יחד עם פירוט באיזה מפרסמים צפית ומידע אחר שאנו אוספים, כדי שנוכל לספק לך תוכן מותאם אישית ולבחון את היעילות של מסעות פרסום ושיווק. תוכל לבחור אם לאפשר או לדחות שימושים או שיתוף של מיקום ההתקן שלך על-ידי שינוי הגדרות ההתקן, אולם אם תבחר לדחות שימושים או שיתוף אלה, ייתכן שלא נוכל לספק לך תכנים ושירותי Intel®‎ המותאמים אישית.

FAQs

Frequently Asked Questions

במצבים מסוימים השימוש שלנו במידע האישי שלך עשוי להוביל לקבלת החלטות אוטומטיות (לרבות בניית פרופילים) שיש להן השפעה משפטית עליך או השפעה משמעותית דומה אחרת.

החלטה אוטומטית פירושה החלטה הנוגעת לך אשר מתבצעת אוטומטית על-פי החלטת מחשב (שימוש באלגוריתמים של תוכנה), מבלי שנבדקה על-ידי אדם, ושיש לה השפעה משפטית או משמעותית אחרת. אנו משתמשים בניתוח אוטומטי כדי ליצור תחזיות, למשל רמת העניין שתגלה במוצרים או שירותים מסוימים, או קבלת החלטות אוטומטיות למניעת גניבה, הונאה או פשיעה אחרת. פתרונות הבינה המלאכותית של Intel עשויים להוביל לעיבוד אוטומטי של נתונים בתחומים שונים. אם לקבלת ההחלטות האוטומטית שלנו תהיה השפעה משפטית או השפעה משמעותית עליך, אנו ננקוט אמצעים כדי להגן על זכויותיך, חירויותיך והאינטרסים שלך, לרבות ביצוע הערכות של ההשפעה על הפרטיות, כדי לזהות אמצעים מתאימים להגנה על זכויותיך, או להשיג את הסכמתך המפורשת כפי שמחייב החוק החל.

כשאנו מקבלים החלטה אוטומטית מסוג זה לגביך, אתה רשאי לערער על ההחלטה, להביע את עמדתך, ולדרוש בדיקה של ההחלטה על-ידי אדם. באפשרותך לממש זכות זו באמצעות שימוש בפרטי הקשר שמופיעים בסעיף "כיצד ליצור איתנו קשר" להלן.

FAQs

Frequently Asked Questions

אם אתה באזור הכלכלי האירופי, הבסיס המשפטי שעליו אנו נשענים לצורך איסוף המידע האישי המתואר לעיל והשימוש בו יהיה תלוי במידע האישי הנדון ובהקשר הספציפי שבו אנו אוספים אותו.

עם זאת, נאסוף ממך מידע אישי רק אם תסכים לכך, אם המידע האישי דרוש לנו למימוש חוזה מולך, אם יש לנו חובה משפטית לעשות זאת או אם העיבוד מתבצע במסגרת האינטרסים הלגיטימיים שלנו (למשל עיבוד למטרות אדמיניסטרטיביות, שיווק ישיר, פיתוח או שיפור מוצר, מניעת הונאה או פשיעה, ותוך תמיכה באבטחת מידע) ומבלי שהאינטרסים שלך להגנה על נתונים או זכויותיך וחירויותיך הבסיסיות מבטלים אותו. 

אם נבקש ממך לספק מידע אישי כדי לציית לעמוד בדרישת החוק או לממש חוזה שלנו מולך, נבהיר זאת בשעת האיסוף. בנוסף ניידע אותך אם הדרישה למידע זה היא הכרחית ונסביר לך את ההשלכות שיהיו לאי-מתן המידע.

באותו אופן, אם נאסוף מידע אישי שלך ונשתמש בו בהתבסס על האינטרסים הלגיטימיים שלנו (או של צדדים שלישיים כלשהם), ננקוט צעדים סבירים כדי לספק הודעה ברורה ולתאר את האינטרסים הלגיטימיים שלנו.

חברת Intel Corporation היא הגורם המבקר את כל המידע האישי הנאסף באזור הכלכלי האירופי, למעט אם נאמר אחרת בהודעת פרטיות משלימה. פרטי יצירת הקשר עם Intel Corporation מופיעים בסעיף "כיצד לפנות אלינו".

אם יש לך שאלות או אם דרוש לך מידע נוסף על הבסיס המשפטי שעל-בסיסו אנו אוספים את המידע האישי שלך ומשתמשים בו לפעילות עיבוד ספציפית כלשהי, אנא פנה אלינו באמצעות פרטי ההתקשרות שבסעיף "כיצד לפנות אלינו" להלן.

כיצד אנו משתפים מידע

כדי לספק כמה מהשירותים של Intel אנו פועלים עם החברות המסונפות אלינו. בנוסף אנו פועלים עם שותפים עסקיים וספקים מורשים. כשאנו משתפים את המידע האישי שלך עם חברות אלו, אנו נוקטים אמצעים מתאימים להגבלת השימוש במידע שלך רק למטרות חוקיות ומורשות שעולות בקנה אחד עם הודעת פרטיות זו, וכן אמצעים מתאימים לסודיות ואבטחה. לדוגמה, אנו מסתמכים על חברות מסונפות ושותפים, כגון המשווקים שלנו, כדי להשלים עסקת רכישה או לספק שירותים של Intel, כגון תמיכה, שאותם ביקשת.

אנו גם משתפים מידע עם צדדים שלישיים למטרות פרסום ושיווק; כאשר החוק מחייב אותנו, או כשעלינו להשיב על עליך משפטי; לצורך הגנה על לקוחותינו; להגנה על חיים; לשמירה על הביטחון של שירותי Intel; ולהגנה על זכויותינו המשפטיות. 

למטרות מוגבלות ובהתאם להודעת פרטיות זו. למידע נוסף, כאן ניתן לגשת לכללי התאגיד המחייבים (BCRs) לתושבי האזור הכלכלי האירופי של Intel וכאן ניתן לגשת לכללי התאגיד המחייבים לתושבי בריטניה (UK) של Intel.

FAQs

Frequently Asked Questions

הספקים ונותני השירותים המורשים שלנו עשויים להזדקק למידע אישי כדי לספק את השירותים שלשמם גייסנו אותם, למשל אספקת מוצר, אירוח אתר אינטרנט, ניתוח נתונים, שירותי IT, ביקורת, עיבוד תשלום או שירות לקוחות. אנו ב-Intel משתמשים במגוון רחב של תוכנות וכלים, ומעבדים מידע אישי באמצעות כלים אלה במסגרת התנהלותנו העסקית הרגילה. החוזים שלנו עם ספקים ונותני שירותים כוללים סעיפים להגנה על המידע שלך ולהגבלת השימוש בו.

בנוסף אנו משתפים עם ספקים מידע שאינו מאפשר זיהוי אישי, כגון מידע צבור או אנונימי, למטרות כגון ניתוח, זיהוי מגמות בתחומי המוצרים שלנו, וסיוע במחקר ובפיתוח של שירותי Intel®‎ חדשים.

FAQs

Frequently Asked Questions

מעת לעת יש לנו קשרים עם צדדים שלישיים שאינם ספקים או נותני שירותים, אך שעובדים עמנו כדי להציע הזדמנויות מסוימות כגון הגרלות, תחרויות ומבצעים דומים, כדי לתמוך במוצרים או מחקרים משותפים, או כדי להציע שירותים כגון פורומים, בלוגים, או פלטפורמות משותפות אחרות. במקרים אלה ייתכן שיסופקו תנאים או הודעות פרטיות נוספים. עבור צדדים שלישיים או שימושים שאינם מתוארים בהודעה זו, אנו משתפים את המידע שלך רק כשיש לנו בסיס חוקי לכך.

FAQs

Frequently Asked Questions

אנו משתפים את המידע שלך עם חברות חיצוניות כדי להכין ולשלוח תוכן שיווקי ופרסומי, לספק שירותי תוכן ולאפשר להם לספק לך מודעות שיותר מותאמות לך, וכדי לבחון את יעילות מסעות הפרסום שלנו.

ספציפית, אנו משתמשים בחברות צד שלישי כדי להעביר מסרים הקשורים לסחורות ולשירותים שעשויים לעניין אותך, בהתאם להעדפותיך. אתה עשוי לקבל תוכן זה במגוון דרכים, כגון דוא"ל, טלפון, או כשאתה ניגש לשירותי Intel®‎ ולאתרי אינטרנט אחרים ומשתמש בהם. התוכן עשוי להיות מבוסס על המידע שהושג, לדוגמה דרך רכישות או עסקאות קודמות, דרך המיקום הפיזי של ההתקן שלך, דרך מידע על הפרסומות והתוכן שבהם צפית, או דרך קובצי Cookie וטכנולוגיות דומות הקשורים לגישה שלך לשירותי Intel®‎ ולאתרי אינטרנט אחרים ולשימוש שלך בהם. לקבלת מידע נוסף אנא קרא את ההודעה של Intel בדבר קובצי Cookie וטכנולוגיות דומות. תוכל לבחור אם לאפשר או לדחות שימושים ו/או שיתוף של מיקום ההתקן שלך על-ידי שינוי הגדרות ההתקן, אולם אם תבחר לדחות שימושים או שיתוף אלה, ייתכן שהשותפים שלנו לא יוכלו לספק לך את התוכן ושירותי Intel®‎ הרלוונטיים המותאמים אישית.

Intel אינה משתפת את המידע האישי שלך עם גורמי צד שלישי שאינם מסונפים לה לשימוש שיווקי או פרסומי שלהם ללא הסכמתך.

לקבלת מידע כיצד לדחות את הפרסום והשיווק שלנו עיין בסעיף "הבחירות והזכויות שלך" להלן.

אנו עשויים לחשוף מידע אישי כחלק מעסקה תאגידית נבחנת או ממשית, כגון ארגון מחדש, מיזוג, מכירה, יוזמה משותפת, מינוי, העברה או כל פריסה אחרת של עסקינו, נכסינו או המניות שלנו (לרבות בהקשר של פשיטת רגל או הליכים דומים).

 

FAQs

Frequently Asked Questions

אנו עשויים לחשוף מידע אישי בפני שותפים לשם עריכת מחקרים לשיפור הטכנולוגיה שלנו, או השימוש בטכנולוגיה שלנו, בתחומי מחקר מגוונים וכדי לזהות שימושים חדשים או לתכנן מוצרים חדשים.

FAQs

Frequently Asked Questions

Intel עשויה לחשוף את המידע האישי שלך בפני אדם או ישות אחרים אם תסכים לחשיפה.

הבחירות והזכויות שלך

Intel מכבדת את זכויותיך באופן השימוש במידע שלך ושיתופו. הנך רשאי לבקש לגשת לנתוניך האישיים או לתקנם, ולבחור את סוגי החומרים השיווקיים שתקבל (או לבחור לא לקבל מ-Intel תוכן שיווקי בכלל). אם אתה באירופה, ייתכן שיהיו לך זכויות נוספות במסגרת התקנה הכללית להגנה על נתונים (GDPR). ייתכן שיהיו לך בחירות וזכויות נוספות, בהתאם לשירותי Intel®‎ שבהם אתה משתמש.

לקבלת מידע נוסף הרחב את הסעיפים הבאים.

 

FAQs

Frequently Asked Questions

אם תרצה לתקן או לעדכן את המידע האישי שלך, או לבקש גישה או מחיקה של המידע האישי שלך,באפשרותך ליצור איתנו קשר על ידי ביקור באתר של המוצר או השירות הספציפי או על ידי שימוש בפרטי הקשר המופיעים בסעיף "כיצד ליצור איתנו קשר "להלן. אם תבקש לשנות או למחוק את המידע האישי שלך, אנא קח בחשבון שייתכן שעדיין נצטרך לשמור מידע מסוים למטרות תיעוד אצלנו, ו/או להשלים עסקאות שהתחלת לפני שביקשת את השינוי או המחיקה הללו (למשל כשאתה מבצע רכישה או מזין פרטי מבצע, ייתכן שלא תוכל לשנות או למחוק את המידע האישי שסופק לפני שיושלמו הרכישה או המבצע). חלק מהמידע שלך עשוי גם להישמר במערכות וברשומות שלנו כשיש בכך צורך, לשם עמידה בדרישות החוק החל.

על-פי בקשתך ואם החוק יחייב אותנו לעשות זאת, נאשר איזה מידע אישי אנו מחזיקים על אודותיך. בנוסף, ייתכן שהחוק מקנה לך זכות לקבל עותק של המידע האישי שלך. באפשרותך לבקש זאת על-ידי הגשת בקשה בכתב באחת מהדרכים המתוארות בסעיף "כיצד לפנות אלינו" להלן. אנו עשויים לגבות עמלת עיבוד על שירות זה, אם החוק מאשר לנו לעשות זאת, ונדרוש הוכחה של זהותך לפני מילוי הבקשה.

FAQs

Frequently Asked Questions

אם אתה באזור הכלכלי האירופי, אתה רשאי להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך, לבקש מאתנו להגביל את הגישה למידע האישי שלך או לבקש ניוד של המידע האישי שלך. באפשרותך לממש זכויות אלו על-ידי הגשת בקשה בכתב באחת מהדרכים המתוארות בסעיף "כיצד לפנות אלינו" להלן.

באותו אופן, אם אספנו את המידע האישי שלך על-פי הסכמתך, תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת. ביטול הסכמתך לא ישפיע על (1) החוקיות של כל פעולת עיבוד שביצענו לפני שביטלת, או (2) עיבוד מידע אישי שלך המתבצע בכפוף לבסיס משפטי אחר.

אם אתה סבור שאנו משתמשים במידע האישי שלך באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הודעת פרטיות זו, או אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף על זכויותיך, צור קשר עם הרשות המקומית להגנה על נתונים באזורך (פרטי יצירת קשר עם רשויות ההגנה על נתונים באזור הכלכלי האירופי זמינים כאן.)

FAQs

Frequently Asked Questions

אנו מציעים לך בחירות שונות בנוגע לשימוש שלנו במידע האישי שלך ולחשיפתו למטרות שיווקיות ופרסומיות. באפשרותך לגשת לפרטי ההתקשרות שלך או לעדכן אותם ולשנות את העדפות התקשורת שלך באמצעות אחת מהשיטות המופיעות בסעיף "כיצד ליצור קש" להלן. בנוסף, שים לב שאם תבחר לא לקבל מאתנו מסרים שיווקיים, עדיין נהיה רשאים לשלוח לך הודעות הנוגעות למוצרים או לשירותי Intel®‎ שברשותך, כגון מידע על עדכון אבטחה, בעיית בחיוב או משלוח מוצר. חלק התוכן הפרסומי נשלח באמצעות השימוש שעושים שירותי Intel (כולל האתר שלנו) בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות. ההודעה שלנו על קובצי Cookie שזמינה כאן כוללת מידע נוסף על השימוש שעושה Intel בטכנולוגיות מסוג זה ובאופן שבו תוכל לשנות או לדחות את השימוש.

מידע אחר הקשור לפרטיות

בהמשך מופיע מידע נוסף שעשוי להיות חשוב לך, למשל כיצד אנו מיידעים על שינויים בהודעה זו, מהם נהלי השמירה על נתונים שלנו, תאימות לדרישות בינלאומיות, עבודה עם מידע אישי של קטינים ואבטחת מידע.

לקבלת מידע נוסף הרחב את הסעיפים הבאים.

FAQs

Frequently Asked Questions

שירותי Intel®‎ תוכננו לספק אמצעי אבטחה אדמיניסטרטיביים, טכניים וארגוניים סבירים והולמים כדי להגן על המידע האישי שלך מפני סיכונים כגון אובדן זמני או קבוע, הרס, ופעולות גישה, שינוי, שימוש או חשיפה בלתי מורשות או בלתי חוקיות. אנו מחייבים את הספקים ונותני השירותים שלנו להשתמש באמצעי הגנה שונים כשהם ניגשים למידע האישי שאנו משתפים עמם או כשהם משתמשים בו. המשתמשים בשירותי Intel®‎ גם חייבים למלא את חלקם בהגנה על הנתונים, המערכות, הרשתות והשירותים שבהם הם משתמשים. לא ניתן לאבטח ב-100% אף טכנולוגיה, העברת נתונים או מערכת כלשהי. אם אתה סבור שהאינטראקציה שלך איתנו אינה מאובטחת יותר (לדוגמה, אם נראה לך שסיסמתך לחשבון Intel כלשהו נפרצה), הודע לנו על כך מיד על-ידי יצירת קשר בהתאם להוראות שבסעיף "כיצד לפנות אלינו" להלן.

FAQs

Frequently Asked Questions

אנו פועלים בהתאם לחוקי ארה"ב הנוגעים להגנה על פרטיות ילדים באינטרנט ולחוקים דומים ברחבי העולם, כאשר הם חלים על שירותי Intel. איננו אוספים ביודעין מידע אישי מקטינים אם לא התקבלה הסכמה מתאימה מהורה או מאפוטרופוס חוקי. אם אתה סבור שייתכן שאספנו מידע אישי מקטין ללא ההסכמה הנדרשת, אנא דווח לנו על כך בשיטות המתוארות בסעיף "כיצד לפנות אלינו" להלן ואנו נחקור את הבעיה ונטפל בה בהקדם. למטרות אלו, אנו מגדירים "קטין" כאדם שגילו פחות מגיל הבגרות במקום שבו הוא מתגורר.

קטינים, או האפוטרופוסים החוקיים שלנם, רשאים לשנות או לבטל את בחירות ההסכמה שקיבלו בעבר או לבקש גישה למידע אישי או הסרה של מידע אישי שסיפקו או פרסמו בעבר דרך אתרים של Intel על-ידי פנייה אלינו באמצעות המידע בסעיף "כיצד לפנות אלינובהודעה זו. בתוך שלושים ימים ממועד בקשה זו (אלא אם החוק קבע פרק זמן אחר), Intel תהפוך תוכן זה לאנונימי או תמחק אותו מהפלטפורמות הציבוריות, אלא אם החוק יחייב לשמור את התוכן או המידע הללו.

FAQs

Frequently Asked Questions

Intel היא חברה בין לאומית שהמטה שלה ממוקם בארצות הברית. ככזו, אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך בין ארצות הברית לבין החברות המסונפות לנו או חברות הבת שלנו בארצות אחרות. ייתכן גם שנעביר את המידע האישי שלך לספקי שירות הפועלים כצדדים שלישיים, שייתכן שיהיו ממוקמים במדינה שונה משלך. בנוסף אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך למרכזי הנתונים העיקריים שלנו לצורך עיבוד בארצות הבאות: ארגנטינה, אוסטריה, ברזיל, קנדה, סין, קוסטה ריקה, דנמרק, מצרים, פינלנד, צרפת, גרמניה, הונג קונג, הודו, אירלנד, ישראל, איטליה, יפן, מלזיה, מקסיקו, הולנד, הפיליפינים, פולין, רומניה, רוסיה, סינגפור, קוריאה הדרומית, שבדיה, שווייץ, טייוואן, טורקיה, בריטניה, ארצות הברית, איחוד האמירויות הערביות, וויטנאם. 

רשימת ארצות זו עשויה להשתנות מעת לעת, ו-Intel תוכל לספק רשימה עדכנית בכפוף לבקשה בכתב. אנו מעבירים מידע במטרה לייעל את פעילותנו, לשפר את הביצועים וליצור אמצעי הגנה יתירים כדי להגן על מידע במקרה של הפסקת פעולה זמנית או בעיה אחרת. נעבד את המידע האישי שלך באופן שמאפשר עמידה במחויבויות של הודעה זו ובחוק במקום שאליו אנו מעבירים את המידע.

בכל פעם ש-Intel תעביר מידע אישי אל מחוץ לארץ המקור, נעשה זאת בהתאם לחוקים החלים. בכל הקשור למידע אישי שמקורו באזור הכלכלי האירופי (EEA) אשר מועבר ליישות של Intel שנמצאת מחוץ לאזור הכלכלי האירופי ושאין לה "רמת הגנה מספקת", כפי שנקבעה על-ידי המועצה האירופית, הבסיס לשימוש יהיה כללי התאגיד המחייבים EEA‏ ("EEA BCRs") כללי התאגיד המחייבים EEA של Intel יוצרים הגנה מתאימה על מידע אישי והם מחייבים מבחינה משפטית את החברות המסונפות ואת חברות הבת המזוהות בנספח 1 של כללי התאגיד המחייבים EEA. כאן ניתן לגשת לכללי התאגיד המחייבים EEA של Intel. במקומות בהם כללי התאגיד המחייבים EEA של Intel לא חלים, אנו מסתמכים על אמצעים משפטיים אחרים, כגון חוזים שכוללים את סעיפי החוזים הסטנדרטיים של האיחוד האירופי. 

באופן דומה, בכל הקשור למידע אישי שמקורו בבריטניה (UK) אשר מועבר לישות של Intel שנמצאת מחוץ לבריטניה ושאין לה "רמת הגנה מספקת", כפי שנקבעה על-ידי הרשויות הבריטיות המתאימות, הבסיס לשימוש יהיה כללי התאגיד המחייבים של בריטניה הידועים בתור 'כללי התאגיד המחייבים UK של Intel' ‏("UK BCRs"). כללי התאגיד המחייבים UK של Intel יוצרים הגנה מתאימה על מידע אישי והם מחייבים מבחינה משפטית את החברות המסונפות ואת חברות הבת המזוהות בנספח 1 של כללי התאגיד המחייבים UK. כאן ניתן לגשת לכללי התאגיד המחייבים UK של Intel. במקומות בהם כללי התאגיד המחייבים UK של Intel לא חלים, אנו מסתמכים על אמצעים משפטיים אחרים, כגון סעיפי חוזה סטנדרטיים, כדי לספק אמצעי הגנה מתאימים למידע האישי שאנו מעבירים.

FAQs

Frequently Asked Questions

אנו שומרים מידע אישי לפרק הזמן הדרוש כדי: לספק את שירותי Intel®‎ המבוקשים, כפי שנדרש מאתנו לצורך עמידה במחויבויות החוקיות (למשל שמירת רשימות "ביטול הסכמה" כדי לממש את הבחירות הפרסומיות והשיווקיות או לעמוד בדרישות החוק או דרישות שמירת הרשומות), כפי שהוסכם פרטנית, כדי לפתור מחלוקות, וכדי לממש באופן אחר את המטרות, הזכויות והחובות המפורטים בהודעת פרטיות זו. תקופות השמירה עשויות להשתנות משמעותית בתלות בסוג המידע ובאופן השימוש שנעשה בו, ותקופות השמירה שלנו מבוססות על קריטריונים הכוללים תקופות שמירה המתחייבות בחוק, הליכים משפטיים פוטנציאליים או שמתקיימים, זכויות הבעלות או הקניין הרוחני שלנו, דרישות החוזה, הנחיות או צרכים תפעוליים, ואחסון מידע היסטורי בארכיון. כאשר מידע אישי מוסר מהמערכות שלנו, הוא יימחק או יושמד בהתאם לפרוטוקולי האבטחה המתאימים כך שלא ניתן יהיה לבנות אותו מחדש או לקרוא אותו.

FAQs

Frequently Asked Questions

הודעת פרטיות זו אינה עונה על קווי המדיניות והנהלים הנהוגים אצל גורמי צד שלישי או ארגונים אחרים שאינם פועלים בשמה של Intel, לרבות קווי מדיניות ונהלים הקשורים לפרטיות ואבטחה, לאיסוף נתונים, לעיבוד, לשימוש, לאחסון ולחשיפה, ואנו לא נושאים באחריות על קווי מדיניות ונהלים אלה. כלולים בזאת: (א) כל צד שלישי המפעיל אתר או שירות כלשהם שיש בהם קישור לשירותי Intel®‎ - הוספת קישור לשירותי Intel®‎ אינה מרמזת על כך שאנו או החברות המסונפות לנו מאשרים את האתר או השירות המקושרים; או (ב) כל מפתח אפליקציה, ספק אפליקציה, ספק פלטפורמת מדיה חברתית, ספק מערכת הפעלה, ספק שירות אלחוטי או יצרן מכשיר (כגון Facebook‏, Apple‏, Google‏, Microsoft‏, LinkedIn וכדומה). - לרבות כל מידע אישי שאתה חושף בפני ארגונים אחרים דרך שירותי Intel®‎ או בהקשר שלהם, או בדפי המדיה החברתית שלנו.

FAQs

Frequently Asked Questions

אנו עשויים לשנות הודעת פרטיות זו מעת לעת כדי שתשקף במדויק את נהלי העבודה שלנו, את שירותי Intel®‎ ואת דרישות החוק. הסעיף "עדכון אחרון" בחלק העליון של הודעה זו מציין מתי הודעת פרטיות זו עודכנה בפעם האחרונה, ואנו מעדכנים תאריך זה בכל פעם שמתפרסם תיקון. כל שינוי בהודעת פרטיות זו יכנס לתוקף ברגע שנפרסם את הודעת הפרטיות המעודכנת בשירותי Intel®‎. עליך לחזור ולעיין בהודעה באופן סדיר כדי להישאר מעודכן בנהלי השמירה על פרטיות שלנו.

אם יחול בהודעת הפרטיות שלנו שינוי שישפיע באופן מהותי על השימוש שלך במידע אישי, אנו נעשה מאמצים סבירים ליידע אותך בכך מראש, למשל על-ידי שליחת הודעת דוא"ל או פרסום הודעה בולטת על השינויים באתר האינטרנט שלנו, וניתן לך פרק זמן סביר להתנגד לשינויים. במקרים מסוימים, התנגדות לשינויים עשויה להשפיע על הזמינות או הפונקציונליות של שירותי Intel®‎ שזמינים לך. לאחר תאריך הכניסה לתוקף של הודעת פרטיות מעודכנת כלשהי, אנו נתייחס להמשך השימוש שלך בשירותי Intel®‎  כהסכמה מצדך לשינויים שערכנו. עם זאת, אם וכאשר חוקי ההגנה על נתונים החלים יחייבו אותנו, נבקש את הסכמתך ואישורך לכל שינוי מהותי בשימוש שאנו עושים במידע האישי שלך, כפי שמתואר בהודעת פרטיות מעודכנת.

אנו ממליצים לך לעיין בהודעת פרטיות זו מעת לעת כדי להישאר מעודכן באופן שבו אנו אוספים מידע אישי, משתמשים בו ומשתפים אותו.

כיצד לפנות אלינו

אם יש לך שאלות או חששות כלשהם בנוגע לנוהלי השמירה על פרטיות של Intel, או אם ברצונך לממש את זכויותיך ובחירותיך בהתאם למתואר בהודעה זו, באפשרותך לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

 • כדי לממש את זכויות הפרטיות שלך כגון גישה, מחיקה או שינוי המידע האישי שלך כמתואר בהודעה זו תחת הבחירות והזכויות שלך, אנא הגש את בקשתך כאן
 • כדי לגשת או לעדכן את פרטי הקשר שלך או לשנות את העדפות התקשורת שלך כמתואר בהודעה זו תחת אפשרויות פרסום ושיווק, באפשרותך:
  • לבקר באתר של המוצר או השירות הספציפי
  • להשתמש בפורטל My Intel
  • להשתמש בקישור 'ביטול הרשמה' שנמצא בתחתית של כל הודעת תקשורת שיווקית שמתקבלת
  • להשתמש במרכז ההרשמה של Intel
 • כדי לשאול שאלה אנא שלח אותה כאן
 • עבור תלונה הקשורה לפרטיות, אנא הגש כאן

ניתן בנוסף קשר עם Intel באמצעות דואר אלקטרוני לכתובות שלהלן. אנא כלול את פרטי הקשר שלך ותיאור מפורט של בקשתך הנוגעת לפרטיות או של החשש שלך בנוגע לפרטיות. 

 

Intel Privacy Office – US Headquarters

Intel Corporation

ATTN: Privacy/Grievance

M/S RNB4-151

‎2200 Mission College Blvd.‎

Santa Clara, CA 95054 USA

 

Intel Data Protection Officer

Intel Ireland Limited

M/S: Intel Privacy Office

Collinstown Industrial Park

Leixlip

Co. Kildare

Ireland,W23 CX68

לחלופין פנה לממונה על הגנה על נתונים בדוא"ל

 

ליצירת קשר עם הנציג המקומי בקוריאה של Intel Corporation, שמונה במסגרת התקנה לקידום השימוש ברשת תקשורת ומידע וההגנה על מידע (Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection), ראה להלן:

הנציג המקומי: משרד עו"ד Yoon & Yang LLC

עו"ד אחראי: Keun Woo Lee

כתובת: ASEM Tower, 517 Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea

טלפון: ‎+82(2)6003-7658

לחלופין פנה בדוא"ל

 

מנהל תביעות פרטיות של Intel בהודו

כדי ליצור קשר עם מנהל תביעות פרטיות של Intel בהודו יש לשלוח את בקשתך מכאן